Nanonet

Świat nanocząstek

Świat nanocząstek

Wydawnictwo PWN

Książka poświęcona jest nanocząstkom – drobinom materii o wymiarach kilku-kilkudziesięciu nanometrów. Nanocząstki występowały w przyrodzie od zawsze, jednak dopiero niedawno stały się dostępne wielkie możliwości ich wykorzystania w wielu dziedzinach techniki. Stało się to możliwe między innymi dzięki rozwojowi metod ich obrazowania (na przykład mikroskopii elektronowej) wymagające uzyskiwania powiększeń rzędu 1 miliona. Małe rozmiary nanocząstek implikują ich unikatowe właściwości, często niemożliwe do uzyskania w świecie cząstek o mikronowych wymiarach. Stało się to przyczyną ogromnego zainteresowania nanocząstkami zarówno w środowisku naukowym, pragnącym zrozumieć i wyjaśnić zjawiska w nanoskali, jak i przemysłowym chcącym wykorzystać niezwykłe właściwości nanocząstek do poprawy całej gamy produktów. To z kolei stało się to impulsem do intensywnego rozwoju metod ich wytwarzania (syntezy). W rezultacie, w ostatnich latach wykształcił się nowy obszar badań i prac rozwojowych związany z nanocząstkami, który niewątpliwie zasługuje na omówienie w odrębnej książce. Z wyzwaniem tym postanowili się zmierzyć autorzy mający istotny własny dorobek w zakresie syntezy, charakteryzowania i wykorzystania nanocząstek.

Książka jest napisana w pierwszej kolejności z myślą o studentach kierunków ścisłych i technicznych – fizyki, chemii, inżynierii materiałowej oraz innych dziedzin wnoszących wkład w rozwój lub wykorzystanie nowych materiałów. Podejmuje zagadnienia specyficznych właściwości nanocząstek wynikających z ich rozmiarów, metod ich charakteryzowania, wytwarzania oraz obszarów zastosowania. Zwraca także uwagę czytelników na potencjalną toksyczność nanocząstek.

Autorzy mają nadzieję, że książka okaże się użyteczna również dla pracowników przedsiębiorstw działających w innowacyjnych sektorach gospodarki wykorzystujących zaawansowane materiały.

Książka dostępna w sklepie internetowym www.ksiegarnia.pwn.pl

Świat nanocząstek_Okładka

 

 

Mecenasi Nanonet: