Nanonet

CBR Novasome

CBR Novasome prowadzi prace badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe w dziedzinie nauk medycznych, farmacji oraz dla przemysłu kosmetycznego. Głównym obiektem projektów badawczo-rozwojowych wykonywanych w CBR Novasome jest rozwój nowoczesnych postaci leków. Firma oferuje szereg metod badawczych i analitycznych określających wpływ nośników leków na stabilność oraz skuteczność substancji leczniczej.

Prace badawczo-rozwojowe CBR Novasome mają na celu opracowanie nowoczesnych formulacji i procesów technologicznych, umożliwiających skuteczne zamykanie substancji czynnej w strukturze nano-nośnika. Powstałe leki charakteryzowane są pod kątem wydajności zamykania substancji leczniczej w nośniku, skuteczności preparatu ocenianej na podstawie testów in vitro oraz stabilności gotowej formulacji. Opracowywane i walidowane metody są zgodne z wytycznymi zawartymi w Farmakopei. Celem CBR Novasome jest wprowadzenie na rynek leków innowacyjnych, przewyższających pod względem skuteczności dostępne preparaty.

Aby zapewnić wysoką jakość usług badawczo-rozwojowych CBR Novasome proponuje szeroki zakres badań eksperckich, między innymi analizy czystości patentowej oraz analizy literaturowe. Dodatkowo firma oferuje usługi dydaktyczne i szkoleniowe w zakresie metodologii badawczych, zwłaszcza dotyczących nowoczesnych postaci leków oraz technologii liposomowych.

Kontakt:
Centrum Badawczo-Rozwojowe
Novasome Sp. z o. o.
ul. Olsztyńska 5
51-423 Wrocław

Więcej informacji: http://novasome.pl

Mecenasi Nanonet: