Nanonet

Centrum Doskonałości NanoCentre

Aktywność badawcza NanoCentre skupia się na: wytwarzaniu, modelowaniu i charakteryzacji struktury oraz właściwości nanomateriałów.

Badane materiały :

twarde i miękkie materiały magnetyczne
intermetaliki
materiały konstrukcyjne na bazie aluminium
nanokompozyty

Techniki wytwarzania :

nanokrystalizacja szkieł metalicznych
mechaniczna synteza
silne odkształcenie plastyczne
wytwarzanie warstw powierzchniowych technikami plazmowymi
konsolidacja nanoproszków metodą plazmy impulsowej
Metody charakteryzacji struktury :

transmisyjna mikroskopia elektronowa
skaningowa mikroskopia elektronowa
mikroskopia sił atomowych
mikroanaliza rentgenowska z uwzględnieniem metod analizy cienkich warstw
dyfraktometria rentgenowska
analiza termiczna
Badane właściwości :

mechaniczne
magnetyczne
termiczne
odporność korozyjna
Opracowywane zagadnienia :

tekstura w nanokrystalicznych magnesach
modelowanie struktury w materiałach nanokrystalicznych
anizotropia właściwości sprężysto-plastycznych silnie odkształcanych stopów metali
materiały magnetycznie miękkie do zastosowań w wysokich temperaturach

Kontakt:

Politechnika Warszawska
Wydział Inżynierii Materiałowej
ul. Wołoska 141, 02-507 Warszawa

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: http://www.nanocentre.inmat.pw.edu.pl

Mecenasi Nanonet: