Nanonet

Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu

 

Centrum Innowacji, Transferu Technologii

i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) na Uniwersytecie Jagiellońskim

Misją Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) jest promowanie uniwersyteckiej Wiedzy, wspieranie Innowacji oraz kreowanie współpracy z Biznesem.
Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) powstało z początkiem 2003 roku, na mocy zarządzenia JM Rektora UJ Prof. Franciszka Ziejki.

CITTRU podzielone jest na trzy zespoły:

Zespół ds. Innowacji – zajmuje się komercjalizacją wyników badań naukowych, ochroną i obrotem własnością intelektualną, transferem wiedzy z uczelni do firm, koordynacją badań zleconych;
Zespół ds. Rozwoju Przedsiębiorczości – odpowiedzialny jest za promocję przedsiębiorczości, wsparcie biznesowe nowych firm, organizacją szkoleń i warsztatów innowacyjności;
Zespół ds. Projektów – pozyskuje fundusze i koordynuje strategiczne inwestycje Uniwersytetu, monitoruje konkursy i wspiera naukowców w przygotowaniu wniosków do funduszy strukturalnych.

Więcej informacji na stronie http://www.cittru.uj.edu.pl

Mecenasi Nanonet: