Nanonet

Centrum Materiałów Zaawansowanych i Nanotechnologii

Centrum Materiałów Zaawansowanych i Nanotechnologii (CMZiN), zostało zainicjowane jako interdyscyplinarne centrum przez profesorów chemii, fizyki, elektroniki. Centrum zostało powołane decyzją Senatu Politechniki Wrocławskiej w roku 1998 a formalną działalność rozpoczęło w roku 1999. Centrum nie posiada struktur administracyjnych oraz instytucjonalnych. Jest samoorganizującą się siecią grup badawczych funkcjonujących na poszczególnych wydziałach Politechniki. Celem działalności jest integracja środowiska naukowego i wspieranie interdyscyplinarnych badań i studiów z różnych dyscyplin naukowych dotyczących materiałów zaawansowanych i nanotechnologii, prowadzenie wspólnych badań aktywności układów kompleksowych z kontrolą struktury i funkcji w skali nano.

W skład centrum wchodzą:

Semiconductor Physics, Devices and Nanotechnology
Physics and Chemistry of Molecular Materials
Scanning Probe Microscopy, Nanostructures and Nanometrology
SMART Magnetic Materials and Measurement Techniques
Special Polymers
High Temperature Chemical Processes
Interconnecting and Packaging Electronic Circuits
Zaawansowana Spektroskopia Optyczna (IF)
Bio-Optyka (IF)
Grupa Badawcza Elektroniki Laserowej i Światłowodowej
Węgiel i Materiały Węglowe
Laboratorium Polimerowych Warstw Optoelektronicznych
Interkalacja i Eksfoliacja Minerałów Ilastych
Labolatorium Syntezy Nowych Symetrycznych Amfifilowych Pochodnych Układów Heterocyklicznych
Pracownia Rentgenowska
Zakład Inżynierii i Technologii Polimerów
Grupa Katalizy Stosowanej
Grupa Optyki Nielinowej
Sol-Gel Materials and Nanotechnology

Więcej informacji  na stronie: http://www.cmzin.pwr.wroc.pl

Mecenasi Nanonet: