Nanonet

Centrum Nanotechnologii przy Politechnice Gdańskiej

Centrum Nanotechnologii przy Politechnice Gdańskiej to projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko (Priorytet XIII Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego). To jedyna tego typu placówka na Pomorzu i największa dotychczas inwestycja na Politechnice Gdańskiej.

Centrum Nanotechnologii A znajduje się 25 specjalistycznych laboratoriów dydaktyczno-badawczych, m.in.: syntezy wysokotemperaturowej, syntezy nanomateriałów organicznych, cienkich warstw, laserowej preparatyki powierzchni biomateriałów, badania powierzchni materiałów, a także laboratorium optoelektroniczne wysokiej czystości, preparatyki materiałów polimerowych, analizy termicznej, mikroskopii elektronowej i optycznej czy też specjalistyczne laboratorium AFM/STM.

Wszystkie pomieszczenia laboratoryjne zostały wyposażone w nowoczesną aparaturę dydaktyczno-badawczą m.in.: wielofunkcyjny mikroskop AFM/STM pracujący w niskich temperaturach, skaningowe mikroskopy elektronowe, mikroskopy optyczne, mikroskop konfokalny, a także aparaturę ultrawysokopróżniową (UHV) przeznaczoną m.in. do nanoszenia cienkich warstw i układów wielowarstwowych metodą PVD.

Do dyspozycji studentów i doktorantów jest także nanoidentometr, rentgenowski spektrometr fotoelektronów (XPS), spektrometr IR, analizatory termiczne DTA-DSC wraz ze spektrometrem masowym, zestaw aparaturowy do badań własności elektro-magnetycznych w zakresie 5-400K. Ponadto, studenci oraz pracownicy naukowi mają do dyspozycji pomieszczenia seminaryjne, pracownię modelowania nanoukładów i zarządzania informacją naukową oraz audytorium wykładowe na 140 osób i bogato wyposażoną Regionalną Bibliotekę Nanotechnologii.

Budowa czterokondygnacyjnego gmachu trwała trzy lata, do lutego 2013 r. W budynku CNA pracuje część kadry naukowo-dydaktycznej Katedry Fizyki Ciała Stałego Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej. Centrum Nanotechnologii A to budynek naukowo-dydaktyczny, przeznaczony dla studentów kierunków Nanotechnologia i Inżynieria Materiałowa, a także pokrewnych.

W marcu 2013 r. rozpoczęły się prace nad drugim budynkiem – Centrum Nanotechnologii B.  W Centrum Nanotechnologii B skupiać się będzie 11 laboratoriów o łącznej powierzchni sięgającej 540 m2, audytorium dla 120 osób oraz pomieszczenia dydaktyczne, seminaryjne i pokoje do preparatyki, pomieszczenia dla nauczycieli, doktorantów oraz magazyny. Na wyposażeniu laboratoriów Centrum B będą m. in. stanowisko do otrzymywania proszków o nanometrycznej granulacji,  mikrotwardościomierz, laser impulsowy czy mikroskop elektronowy skaningowy o wysokiej rozdzielczości. Budynek zasadniczy będzie miał wysokość 15,5 metra, czyli cztery kondygnacje naziemne i jedną podziemną. Na każdej kondygnacji budynku zaprojektowano przestrzenie rekreacyjne z zielenią, fotelami, stolikami oraz wolnym dostępem do Internetu. Podobnie jak Centrum Nanotechnologii A będzie to tzw. inteligentny budynek.

Umowa na dofinansowanie projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej została podpisana 24 lutego 2010 roku.

Całkowita wartość projektu: 73 664 000 zł

Wartość dotacji z Unii Europejskiej: 62 614 400 zł

Okres realizacji projektu: lipiec 2008 – czerwiec 2015

Inwestycja w całości zostanie sfinansowana z dotacji: ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko www.pois.gov.pl(85%) oraz z budżetu państwa – Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (15%).

Więcej informacji na stronie internetowej Centrum Nanotechnologii: http://pg.edu.pl/nanotechnologia

Centrum

Na zdjęciu:

Budynek Centrum Nanotechnologii A

Ul. Narutowicza 11/12

80-233 Gdańsk-Wrzeszcz

Mecenasi Nanonet: