Nanonet

CleanerGlobe Polska

Firma produkuje dodatek do paliw LESS (CG-7), który jest jedynym komercyjnie dostępnym dodatkiem do paliw, który używa dynamicznej nanotechnologii płynów w celu polepszania spalania stosowanego paliwa. LESS (CG-7) może zostać użyty w paliwach ciekłych takich jak benzyna, olej napędowy lub olej opałowy. Pojazdy po zastosowaniu LESS (CG-7) wykazują znacznie niższą emisję produktów spalania (do 90%), zwiększoną moc (do 20%), mniejsze zużycie paliwa (do 25%). Dzięki możliwości użycia paliwa o niższej wartości oktanowej wydłuża się żywotność silnika. Ograniczona emisja produktów spalania pozytywnie wpływa na środowisko naturalne. Dodatek LESS (CG-7) może być stosowany nie tylko w pojazdach mechanicznych, ale również w instalacjach pieców CO i innych urządzeniach przemysłowych zasilanych olejem opałowym.

LESS (CG-7) jest łatwy w użyciu. Nie wymaga żadnych zmian infrastruktury jak również modyfikacji układu paliwowego oraz silnika. Wykorzystanie nanotechnologii w tworzeniu koncentratu LESS (CG-7) dało możliwość dozowania w stosunku jeden do kilku tysięcy. To znacząco zmniejsza koszt preparatu w przeliczeniu na litry paliwa. W przypadku użycia w normalnych warunkach pełną efektywność można uzyskać po 30-60 dniach od wprowadzenia LESS (CG-7). W tym czasie następuje oczyszczenie komory spalania silnika i zredukowanie niekorzystnego wpływu nagaru.

LESS (CG-7) jest wysoce skoncentrowanym (8000:1) środkiem, unikalnym ze względu na swoją budowę cząsteczkową. Wewnątrz zbiornika paliwa LESS (CG-7) tworzy wyjątkową stałą trójwymiarową macierz, składającą się z niezmiernie małych skupisk, idealnie równo rozprowadzonych pomiędzy cząstkami paliwa.

Kiedy LESS (CG-7) wraz z paliwem dociera do silnika i zaczyna spalać się w komorze spalania, nanoskupiska nagrzewają się i eksplodują. Te eksplozje generują dwie bardzo znaczące korzyści:

1. Większe kropelki (drobinki) paliwa ciekłego są rozbijane na mniejsze i dzięki temu szybciej ulegają procesom spalania.
2. Turbulencje występujące w komorze spalania powodują, że polepsza się proces mieszania cząsteczek paliwa i powietrza w celu poprawienia ich późniejszego spalania.

Kiedy nanoskupiska docierają do powierzchni komór spalania silnika, następuje proces delikatnego i skutecznego czyszczenia powierzchni cylindrów, który usuwa osadzone nagary w komorach spalania. Czyste komory spalania doprowadzają do obniżenia temperatury spalania, zmniejszają emisje NOx i pozwalają na stosowanie paliwa o niższej wartości oktanowej.

Kontakt:

CleanerGlobe Polska
Nowa 29/31
90-030 Łódź

info@cleanerglobe.pl
Więcej informacji: http://www.cleanerglobe.pl

Mecenasi Nanonet: