Nanonet

ENEXPOL

Firma Enexpol zajmuje się badaniami nad różnymi najnowszymi technologiami w sektorach komercyjnym, mieszkalnym i detalicznym, które pozwolą na wprowadzenie na rynek, innowacyjnych pomysłów. Firma specjalizuje się w dostarczaniu klientom produktów, które są najbardziej pożądane, jak i wprowadzaniu nowych technologii na rynek.

Celem firmy jest współpraca z klientami, którzy poszukują nowych i innowacyjnych sposobów poprawy istniejących rozwiązań. Nie tylko dostarczają klientom produkty odpowiadające ich potrzebom, ale także zapewniają bezpośredni dostęp do pomocy technicznej producenta.

NANO-TECHNOLOGIA:
Enexpol zidentyfikował nanotechnologę jako kluczowy technologię rozwijającą się, która ma różne zastosowania w sektorach paliwowym, materiałów budowlanych, i włókienniczym. Choć Nano-technologia nie jest nową koncepcja, powszechne stosowanie i dostępność produktów otrzymanych w tej metodzie zapewnia ciągły jej rozwój.

Firma Enexpol podpisała wiele umów z licznymi partnerami celem ułatwienia dystrybucji nanotechnologii w różnych sektorach przemysłu.

Kontakt:
Ul. 3-Maja 30/14
28-400 Pińczów

Więcej informacji o firmie znajdą Państwo na stronie: http://www.enexpol.biz

Mecenasi Nanonet: