Nanonet

European Young Engineers Conference (EYEC) pod patronatem Fundacji Nanonet

eyec_plakat_2017_3-1-1Szanowni Państwo! Miło nam poinformować, iż Fundacja Nanonet po raz kolejny objęła patronat nad European Young Engineers Conference (EYEC).European Young Engineers Conference (EYEC) jest to międzynarodowa konferencja o charakterze interdyscyplinarnym. Prezentują się na niej młodzi inżynierowie i naukowcy zajmujący się inżynierią chemiczną i procesową oraz dziedzinami pokrewnymi, takimi jak:inżynierią bioprocesową i biomedyczną, nanotechnologią i nanomateriałami, inżynierią materiałową, a także ochroną środowiska. Konferencja jest kierowana zarówno do studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia jak również do doktorantów. Wydarzenie posiada rangę międzynarodową, a organizatorzy za swój cel objęli umożliwienie młodym naukowcom wymiany doświadczeń i pomysłów. Inżynierowie z różnych krajów europejskich otrzymują szansę na integrację środowiska młodych naukowców, spotkanie ludzi chcących zaprezentować i opublikować swoje osiągnięcia naukowo-badawcze na forum międzynarodowym. Dodatkowo, konferencja posiada już znaczącą renomę w środowisku naukowym i cieszy się dużą popularnością i estymą wśród jej uczestników.

Szósta edycja EYEC odbędzie się w dniach 24-26 kwietnia 2017 na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej.

Organizatorami Konferencji są: Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Procesowej z Politechniki Warszawskiej oraz Fundacja Młodej Nauki.

Rejestracja trwa do 12 grudnia 2016 roku.

Linki do stron:

www.eyec.ichip.pw.edu.pl

www.facebook.com/EYEC.WUT?ref=ts&fref=ts

Mecenasi Nanonet: