Nanonet

Filter Service

Spółka „Filter Service” zajmuje się badaniami laboratoryjnymi i produkcją materiałów filtracyjnych oraz indywidualnych środków ochrony układu oddechowego.

Przedsiębiorstwem kierują: Prezes Zarządu dr inż. Jacek Krzyżanowski, V-ce Prezes Zarządu inż. Mirosław Jabłoński oraz V-ce Prezes Zarządu mgr Krzysztof Wojtas.

Panowie Krzyżanowski i Jabłoński zajmują się wytwarzaniem materiałów filtracyjnych od 1977 roku. Obaj rozpoczęli swoją działalność w Instytucie Włókiennictwa w Łodzi, gdzie prowadzili badania nad problematyką wykorzystania sił przyciągania elektrostatycznego w procesie filtracji aerozoli. Zaproponowany przez Jacka Krzyżanowskiego i jego zespół naukowo-badawczy sposób otrzymywania włóknin metodą rozdmuchu stopionego polimeru przy zastosowaniu techniki pneumotermicznej był początkiem drogi do samodzielnej działalności.

W 2008 roku został ukończony wieloletni program „Nowa generacja materiałów filtracyjnych z udziałem nanowłókien i modyfikatorów”, którego koordynatorem było Centrum Zaawansowanych Technologii Tekstyliów Przyjaznych dla Człowieka PRO HUMANO TEX z siedzibą w Łodzi, czego efektem są już certyfikowane i wprowadzane do sprzedaży filtry BIO E 953 P3 R i BIO S 953 P3 R, które po zespoleniu z półmaską EURMASK ETNA (E) lub SECURA 2000 (S) służą do ochrony układu oddechowego przed pyłami, dymami i aerozolami ciekłymi do 50 x NDS oraz zagrożeniami biologicznymi o średnicy powyżej 0,3 µm.

Kontakt:

Filter Service Sp. z o.o.
ul. Sadowa 7A,
95-100 Zgierz, POLSKA

Więcej informacji: www.filter-service.eu

Mecenasi Nanonet: