Nanonet

Fundacja Nanonet – Organizacją Pożytku Publicznego

Szanowni Państwo z przyjemnosćia pragnemy poinformować że Fundacja Nanonet przyznano statut  Organizacji Pożytku Publicznego
[08:15:33] Adam Szatkowski: a w więcej daj:
[08:16:58] Adam Szatkowski: Organizacja Pożytku Publicznego (OPP) to termin wprowadzony 1 stycznia 2004 roku przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Status OPP może uzyskać wyłącznie stowarzyszenie lub fundacja, prowadzące działalność w obszarach pożytku publicznego, które zostały określone ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Ponadto organizacja musi spełniać dodatkowe kryteria dotyczące m. in. jawności działania, kontroli w organizacji. Posiadanie przez organizację statusu Organizacji Pożytku Publicznego nakłada na nią obowiązki sprawozdawczości, aby wszyscy zainteresowani mogli uzyskać informacje, na co wydane zostały pieniądze przekazywane przez darczyńców. Status ten umożliwia przekazania na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego 1% podatku dochodowego.
Potwierdzeniem spełnienia powyższych wymogów ustawy jest wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, który to wpis Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii Nanonet właśnie otrzymała. Postanowił o tym Sądu Rejonowego dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu
Więcej: www.pozytek.ngo.pl – Organizacje Pożytku Publicznego
OPP


Szanowni Państwo,

Z przyjemnosćia pragnemy poinformować że Fundacji Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii Nanonet przyznano statut Organizacji Pożytku Publicznego

 

 

Organizacja Pożytku Publicznego (OPP) to termin wprowadzony 1 stycznia 2004 roku przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Status OPP może uzyskać wyłącznie stowarzyszenie lub fundacja, prowadzące działalność w obszarach pożytku publicznego, które zostały określone ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Ponadto organizacja musi spełniać dodatkowe kryteria dotyczące m. in. jawności działania, kontroli w organizacji. Posiadanie przez organizację statusu Organizacji Pożytku Publicznego nakłada na nią obowiązki sprawozdawczości, aby wszyscy zainteresowani mogli uzyskać informacje, na co wydane zostały pieniądze przekazywane przez darczyńców. Status ten umożliwia przekazania na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego 1% podatku dochodowego.
Potwierdzeniem spełnienia powyższych wymogów ustawy jest wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, który to wpis Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii Nanonet właśnie otrzymała. Postanowił o tym Sądu Rejonowego dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu
Więcej: www.pozytek.ngo.pl – Organizacje Pożytku Publicznego

Mecenasi Nanonet: