Nanonet

O Fundacji

Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii
NANONET

siedziba :ul. Stabłowicka 147/149; 54-066 Wrocław

oddział: ul Bankowa 14/218 40-007 Katowice

KRS 0000306742 REGON 020806070 NIP 8942953649
e-mail fundacja@nanonet.pl
www.nanonet.pl

Konto bankowe mBank:

06 1140 2004 0000 3702 7475 3479

 

Fundacja jest podległa Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW).

Mecenasi Nanonet: