Nanonet

Instytut Chemii Przemysłowej

Wybrana tematyka badawcza:

Nanomateriały krzemionkowe i tytanokrzemionkowe do zastosowań high-tech

Nanomateriały krzemionkowe i tytanokrzemionkowe niefunkcjonalizowane i funkcjonalizowane stanowią nową grupę nanomateriałów o unikatowych właściwościach wynikających ze ściśle zdefiniowanej struktury tych materiałów.

Nanomateriały krzemionkowe i tytanokrzemionkowe charakteryzują się założonym, jednorodnym wymiarem ziaren kulistych w zakresie 30−600 nm, powierzchnią właściwą w przedziale 300−1500 m2/g oraz określonym rodzajem i zawartością grup funkcyjnych. Nanomateriały te są przeznaczone do zastosowań high-tech, głównie jako nanonapełniacze kompozytów polimerowych oraz jako nanokatalizatory.

Krótki opis technologii

Proces wytwarzania nanomateriałów krzemionkowych i tytanokrzemionkowych wg technologii zol-żel jest realizowany w ściśle określonych warunkach (szybkości mieszania, temperatury, pH) w środowisku wodno-alkoholowym z wykorzystaniem prekursorów silanowych i tytanianowych.

Technologia daje możliwość różnorodnej modyfikacji nanokrzemionek, w zależności od wymagań aplikacyjnych. Proces jest bezodpadowy.

Zalety oferowanej technologii

Najważniejszą zaletą technologii jest możliwość sterowania procesem syntezy, umożliwiająca uzyskanie unikatowych produktów o charakterystyce dostosowanej do konkretnych zastosowań. Podstawowy pod względem wielkości produkcji, kierunek zastosowań to nanonapełniacze kompozytów polimerowych.

Kontakt:

INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ
im. prof. Ignacego Mościckiego
ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa

Więcej przeczytają Państwo na stronie: http://www.ichp.pl/dzialalnosc-badawcza

Mecenasi Nanonet: