Nanonet

Instytut Elektrotechniki Oddział Technologii i Materiałoznawstwa, Wrocław

Instytut jest nowoczesną placówką naukowo-badawczą. Przedmiotem jego działalności są: prace badawczo-rozwojowe i naukowe, specjalistyczne, ekspertyzy i prace konsultacyjne, usługi badawcze, prace technologiczne i produkcja doświadczalna. Wrocławski Oddział Instytutu Elektrotechniki jest jedynym w Polsce ośrodkiem naukowo-badawczym kompleksowo zajmującym się technologią i materiałoznawstwem elektrotechnicznym.

Tematyka badań:

– modyfikacja systemów izolacji elektrycznych nanowypełniaczami, dających w efekcie bardzo interesujące właściwości elektryczne i cieplne,
– modyfikacja lakierów nawojowych pozwalająca na uzyskanie szczególnych, pożądanych właściwości przewodów pracujących przy wyższych częstotliwościach,
– otrzymywanie nanokoloidu srebra metalicznego do wielu zastosowań np. wykorzystujących jego właściwości bakteriostatyczne,
– nanoporowate materiały ceramiczne np. na implanty, w tym zagadnienia biomimetyki,
– nanokrystaliczne materiały do budowy ekranów elektromagnetycznych,
– nanoporowate materiały do budowy superkondensatorów i ogniw paliwowych.
– materiały elektroizolacyjne i konstrukcyjne na bazie kompozytów,
– eramika elektrotechniczna i technologie proszkowe,
– odnawialne źródła energii,
– metodyka badań materiałów,
– nowoczesne materiały piezoelektryczne,
– masy elektroizolacyjne do specjalnych zastosowań,
– lakiery i emalie elektroizolacyjne,
– wykorzystanie pól magnetycznych,
– technologie ochrony środowiskowej wyrobów oraz zabezpieczeń antykorozyjnych,
– materiały czynne biologicznie,
– nanotechnologie,
– nowoczesne materiały elektrotechniczne.
Instytut współorganizuje konferencje między innymi między międzynarodową konferencję: Advances in Processing, Testing and Application of Dielectric Materials . Przy Instytucie działa Centrum Doskonałości MALET integrujące środowiskowe i wspierające badania w dziedzinie energooszczędnych technologii i nowoczesnych materiałów „inteligentnych”.

Kontakt:

Instytut Elektrotechniki

Oddział Technologii i Materiałoznawstwa

Elektrotechnicznego we Wrocławiu
ul. M. Skłodowskiej-Curie 55/61
50-369 Wrocław

Więcej informacji na stronie Instytutu: http://www.iel.wroc.pl

Mecenasi Nanonet: