Nanonet

Instytut Mechatroniki Nanotechnologii i Techniki Próżniowej, Politechnika Koszalińska

Instytut Mechatroniki Nanotechnologii i Techniki Próżniowej powstał w oparciu o wieloletnie doświadczenie i dorobek naukowy zespołów prowadzących badania we wzajemnie uzupełniających się dziedzinach wiedzy o materiałach, ich projektowania i przetwarzania, a także systemach sterowania procesami technologicznymi, projektowania mechanizmów i układów sterujących.

Cel
Strategicznym celem Instytutu jest działanie na rzecz gospodarczego rozwoju regionu Pomorza Środkowego, a w szerszym kontekście euroregionu Pomerania, w oparciu o przyjazne środowisku naturalnemu, czyste technologie próżniowo-plazmowe oraz zawansowane systemy sterowania i automatyzacji w produkcji. W tym celu prowadzone są w Instytucie prace badawcze obejmujące projektowanie i wytwarzanie nowych materiałów ceramicznych oraz funkcjonalnych materiałów nanokompozytowych nanoszonych, głównie metodami próżniowo-plazmowymi, na elementy narzędzi i mechanizmów. Równolegle rozwijane są nowoczesne systemy kontroli i sterowania, projektowane i budowane są mikro-roboty oraz układy automatyki przemysłowej.

Inżynieria materiałowa

Prace badawcze zespołów naukowych obejmują szerokie spektrum zagadnień zogniskowanych w kierunku świadomego kształtowania materiałów w celu nadania im określonych właściwości. Istotną rolę wśród nich odgrywają technologie próżniowe, tj. procesy modyfikacji powierzchni elementów maszyn i mechanizmów w warunkach znacznie obniżonego ciśnienia. Równolegle, szeroko wykorzystywana jest plazma niskotemperaturowa, której zastosowania rozciągają się od nowoczesnych źródeł światła, przez procesy obróbki powierzchni w nowoczesnych technologiach produkcyjnych aż do oczyszczania powietrza czy sterylizacji narzędzi chirurgicznych.

Tematyka badawcza:

projektowanie, wytwarzanie metodami próżniowo-plazmowymi oraz badania struktury i właściwości nowych materiałów
nanokompozytowych przeznaczonych na cienkowarstwowe powłoki obniżające tarcie i zużycie narzędzi skrawających, części maszyn czy mechanizmów,
badania nad nowymi procesami plazmowymi w których wykorzystywane są kombinacje różnych technik wzbudzania plazmy (plazma mikrofalowa, magnetronowa plazma impulsowa, plazma wzbudzona polem o częstotliwości radiowej),
projektowanie źródeł plazmowych przeznaczonych do nanoszenia warstw cienkich,
projektowanie oraz wytwarzanie nowych materiałów ceramicznych przeznaczonych na nowoczesne ściernice,
badania procesów obróbki cieplno-chemicznej materiałów konstrukcyjnych wraz z ich modelowaniem, projektowaniem czujników i układów kontroli procesu wykorzystujących sieci neuronowe oraz algorytmy sztucznej.

Więcej informacji: http://www.imnitp.tu.koszalin.pl

Mecenasi Nanonet: