Nanonet

Instytut Metali Nieżelaznych, Skawina

Oddział Metali Lekkich w Skawinie jest samodzielną placówką naukowo-badawczą będącą częścią holdingu Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach.
Instytut w Skawinie od ponad 50 lat zajmuje się tematyką badawczą związaną z przetwórstwem aluminium i stopów aluminium.

Oddział Metali Lekkich w Skawinie Instytutu Metali Nieżelaznych (IMN-OML Skawina) założony w 1954 roku jest jedyną, najstarszą i największą jednostką działającą jako zaplecze naukowo-badawcze dla polskiego przemysłu metali lekkich oraz dla użytkowników półwyrobów i wyrobów z aluminium, stopów aluminium i stopów magnezu. W IMN – OML w Skawinie część badawczą tworzy 33 osoby w tym 23 z wyższym wykształceniem (w tym 7 ze stopniem naukowym doktora, dwie osoby na stanowisku profesora nadzwyczajnego). W skład tej grupy wchodzi 7 kobiet i 26 mężczyzn, średnia wieku – 43 lat. Są to pracownicy naukowi o dużym dorobku badawczym uznanym w kraju i za granicą oraz pracownicy inżynieryjno-techniczni o wysokich kwalifikacjach technicznych i wieloletnim doświadczeniu zawodowym. Pracownicy naukowi są członkami organizacji naukowo-technicznych: Aluminium Association, Polskie Towarzystwo Metaloznawcze, Polskie Towarzystwo Badań Materiałowych, Polskie Towarzystwo Kompozytowe, Polski Komitet Normalizacyjny. W dowód uznania, wieloletni pracownicy IMN-OML w Skawinie odznaczeni zostali licznymi nagrodami państwowymi i resortowymi.
Prawie 60-letnia działalność Oddziału Metali Lekkich w Skawinie ukierunkowana jest na badania aplikacyjne dla przemysłu metali lekkich, głównie aluminium. Prace te są pracami kompleksowymi, począwszy od przygotowania ciekłego metalu do odlewania, poprzez przeróbkę plastyczną i obróbkę cieplną a na obróbce powierzchniowej skończywszy, uwzględniającymi aspekty ekonomiczne i ekologiczne. Opracowywane innowacyjne technologie ukierunkowane są na wytwarzanie wyrobów o ponadstandardowych właściwościach do zastosowań przemysłowych. Duża ilość prac oraz szerokie spektrum badawcze skutkują pozyskaniem wiedzy i doświadczenia oraz przyczyniają się do rozwoju strategii badawczej Oddziału Metali Lekkich.

Pracownicy Instytutu posiadają szeroko rozwiniętą wiedzę i doświadczenie w zakresie:
technologii obróbki ciekłego aluminium, magnezu i ich stopów oraz oceny jakości,
odlewania w skali półtechnicznej wlewków do przeróbki plastycznej,
konstrukcji krystalizatorów do odlewania wlewków ze stopów aluminium przeznaczonych do przeróbki plastycznej,
odlewania stopów aluminium metodą Rapid Solidification,
technologii wyciskania stopów Al i Mg w procesie współbieżnego, przeciwbieżnego wyciskania oraz metodą ciągłego wyciskania na kole (typu CONFORM).
wytwarzania kształtowników ze stopów Al i Mg metodą konsolidacji plastycznej na gorąco w procesie wyciskania tradycyjnego i ciągłego materiałów o strukturze ultra drobnoziarnistej,
kucia matrycowego,
technologii wytwarzania wyrobów walcowanych m.in. blach, taśm, folii, blach platerowanych,
wytwarzania materiałów o strukturze ultradronoziarnistej w procesach severe plastic deformation,
wytwarzania powłok ochronnych oraz dekoracyjno ochronnych na aluminium i stopach aluminium w technologiach prądowych i bezprądowych,
wytwarzania powłok ochronnych na stopach magnezu w metodach bezprądowych,
badań procesów korozji w stopach aluminium i magnezu.
analizy własności mechanicznych oraz struktury stopów ultra drobnoziarnistych z stopów magnezu metodami mikroskopii świetlnej i elektronowej, analizy XRD.
analiz chemicznych stopów aluminium i stopów magnezu,
analizy własności mechanicznych oraz struktury stopów aluminium i stopów magnezu metodami mikroskopii świetlnej i elektronowej, analizy XRD,

Więcej informacji: http://www.imn.skawina.pl

Mecenasi Nanonet: