Nanonet

Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa

Instytut Technologii Elektronowej (ITE) jest jednym z wiodących polskim ośrodków naukowych w dziedzinie mikro- i nanotechnologii półprzewodnikowej.

Misją Instytutu Technologii Elektronowej jest prowadzenie badań podstawowych i stosowanych w dziedzinie elektroniki i fizyki półprzewodników oraz opracowywanie i komercjalizacja nowoczesnych mikro- i nanotechnologii oraz ich zastosowań w półprzewodnikowej mikroelektronice, optoelektronice, fotonice i mikromechanice.

Podstawowym celem działalności ITE jest prowadzenie badań podstawowych i stosowanych w dziedzinie mikroelektroniki, optoelektroniki półprzewodnikowej i mikromechaniki oraz charakteryzacja materiałów i struktur półprzewodnikowych.

Kontakt:

Instytut Technologii Elektronowej

Al. Lotników 32/46 02-668 Warszawa

Więcej informacji na stronie: http://www.ite.waw.pl

Mecenasi Nanonet: