Nanonet

Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH w Krakowie

Katedra Robotyki i Mechatroniki jest jedną z wiodących instytucji naukowo-badawczych w Polsce w obszarze interdyscyplinarnych badań, w których integrowana jest wiedza z zakresu mechaniki, elektroniki, sterowania i informatyki. Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, kierunku Automatyka i Robotyka oraz kierunku Mechatronika. W Katedrze realizowane są liczne projekty naukowo-badawcze, finansowane w większości przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz z grantów Komisji Europejskiej. Zakres zadań badawczych i kompetencji naukowych Katedry obejmuje takie zagadnienia, jak:

Mikrorobotyka
Materiały Inteligentne
Mechatronika
Robotyka
Roboty Mobilne
Techniki Wizyjne
Eksploracja danych
Dynamika Strukturalna
Monitorowanie Stanu Konstrukcji
Diagnostyka Maszyn Wirnikowych
Komputerowe Wspomaganie Eksperymentu
Metody Numeryczne w Dynamice Strukturalnej

Mikrorobotyka
W ciągu ostatnich lat technika mikro i nanosystemów i stała się przedmiotem szczególnego zainteresowania ze strony przemysłu. Równolegle z badaniami nad nanotechnologią i technologią MEMS rozwijane są takie dziedziny jak nano/mikrorobotyka oraz ultra-precyzyjna mechanika. Badania te mają zastosowanie w takich dziedzinach jak:

* elektronika, mikro/nano systemy MEMS/NEMS
* optyka, technika światłowodowa,
* genetyka, mikrobilologia i biotechnologia, medycyna molekularna, neurochirurgia oraz precyzyjna chirurgia małoinwazyjna,
* technika materiałowa (proszki, polimery, nanostruktury),
* mikroenergetyka (ogniwa paliwowe), a także
* metrologia, techniki przechowywania danych, mikroskopia oraz astronautyka.

Prace i obszary badawcze w obrębie Mikrorobotyki
W laboratoriach Katedry Robotyki i Mechatroniki prowadzone są prace badawcze nad projektowaniem, konstruowaniem, sterowaniem i symulacją mikrorobotów oraz mikromechanizmów. Rozwijane są konstrukcje prototypowe i badane są nowe koncepcje mikromanipulatorów o wielu stopniach swobody charakteryzujących się mikrowymiarami oraz mikro i nanodokładnościami. Prowadzone są badania nad nowymi rozwiązaniami mikronapędów z użyciem techniki piezoelektrycznej.

Nasza oferta w zakresie badań w obrębie Mikrorobotyki

* rozwijanie nowatorskich koncepcji mikrorobotów i mikromechanizmów,
* badania nad nowymi rozwiązaniami napędów piezoelektrycznych,
* wykonywanie prototypowych struktur mikro mechanicznych
* projektowanie i modelowanie nowych koncepcji beztarciowych przegubów elastycznych i struktur mechanicznych o subnanometrycznej rozdzielczości,
* badania zmęczeniowe i zużyciowe mikromechanizmów,
* rozwijanie koncepcji elastycznego sterowania mikromechanizmami w oparciu o nowatorskie algorytmy sterujące oraz techniki wizyjne,
* pomiary parametrów kinematyczno-fizycznych mikromechanizmów w środowisku izolowanym od wpływu drgań i czynników zewnętrznych,
* opracowywanie procedur technologicznych dla mikromechanizmów pod kątem docelowych zastosowań w mikrosystemach dedykowanych do konkretnych aplikacji.

Materiały inteligentne

Materiały i systemy inteligentne są nowymi strukturami, które łączą współczesną naukę o materiałach konstrukcyjnych z elektroniką i informatyką. Inteligentny system umożliwia wykrywanie, przetwarzanie, diagnozowanie i reagowanie na zmiany środowiska przy użyciu sprzężenia zwrotnego. Często swoim zachowaniem naśladuje struktury biologiczne zapewniając adaptacyjną funkcjonalność w środowisku, w którym pracuje. Systemy takie w założeniach są również w stanie same się regenerować, naprawiać ewentualne uszkodzenia oraz reagować na błędy swoich elementów składowych. Ponadto wyposażone mogą być w pamięć umożliwiającą odtworzenie nadanych wcześniej właściwości fizycznych np.: kształtu.

Prace i obszary badawcze
Katedra Robotyki i Mechatroniki prowadzi prace i badania naukowe nad zastosowaniem materiałów inteligentnych w różnorodnych obiektach technicznych. Podstawowym obszarem tych prac są autonomiczne systemy redukcji i tłumienia drgań, systemy redukowania hałasu, układy adaptacji struktur mechanicznych do zmieniających się warunków otoczenia, systemy poprawiające właściwości mechaniczne konstrukcji oraz inteligentne układy napędowe robotów stacjonarnych i mobilnych. Opisywane struktury inteligentne budowane są między innymi z wykorzystaniem metali z pamięcią kształtu oraz materiałów piezoelektrycznych.

Kontakt:

Katedra Robotyki i Mechatroniki
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Więcej informacji o szerokiej działalności Katedry pod adresem http://kridm.imir.agh.edu.pl

 

Mecenasi Nanonet: