Nanonet

Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego, Politechnika Rzeszowska

Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego jest poza wydziałową jednostką organizacyjną Politechniki Rzeszowskiej prowadzącą interdyscyplinarną działalność badawczą i szkoleniową w zakresie materiałów lotniczych, a w szczególności stopów żarowytrzymałych na osnowie niklu i kobaltu, stopów tytanu i aluminium, powłok ochronnych oraz metod wytwarzania monokryształów z nadstopów niklu i kobaltu.

Prowadzone badania finansowane są przez Komisję Europejską, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz partnerów z przemysłu. Zespół Laboratorium stanowi wykwalifikowana kadra z zakresu fizyki ciała stałego i inżynierii materiałowej.

Wykonywane prace:

Wytwarzanie odlewów metodą kierunkowej krystalizacji i monokrystalizacji z nadstopów niklu i kobaltu
Nowoczesne pokrycia barierowe na krytyczne części turbinowych silników lotniczych (wytwarzanie warstw metodą CVD)
Analiza składu chemicznego stopów metali metodami spektrometrycznymi (ICP, GDS, XRF)
Analiza składu fazowego materiałów (XRD)
Badania właściwości mechanicznych materiałów (metody statyczne i dynamiczne)
Badania mikrostruktury materiałów metodami mikroskopii elektronowej i świetlnej.

Kontakt:

Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego

Politechniki Rzeszowskiej

Ul. Żwirki i Wigury 4
35-959 Rzeszów

Więcej informacji na stronie: http://labmat.prz.edu.pl

Mecenasi Nanonet: