Nanonet

Nanogallery

  • NanoGallery – syntetyczne nanowłókna polimerowe w osnowie polimerowej opracowane na bazie pajęczej sieci

  • NanoGallery – syntetyczne nanowłókna polimerowe w osnowie polimerowej opracowane na bazie pajęczej sieci – opis projektu

  • NanoGallery – morfologia proszku żelaza karbonylkowego

  • NanoGallery – morfologia proszku żelaza karbonylkowego – opis projektu

  • NanoGallery – koherentne wydzielenie Mg2Si w stopie Al-Cu-Si

  • NanoGallery – koherentne wydzielenie Mg2Si w stopie Al-Cu-Si – opis projektu

  • NanoGallery – materiał kompozytowy o osnowie metalowej, umacniany nanorurkami węglowymi MM-CNTs

  • NanoGallery – materiał kompozytowy o osnowie metalowej, umacniany nanorurkami węglowymi MM-CNTs – opis projektu

  • NanoGallery – mikrostruktury krzemionkowe

  • NanoGallery – mikrostruktury krzemionkowe – opis projektu

Mecenasi Nanonet: