Nanonet

Nanopac

NANOPAC jest znaną w świecie firmą o zaawansowanej technologii w dziedzinie materiałów fotokatalitycznych w Korei. Nanopac już zbudował solidne fundamenty w dziedzinie materiałów fotokatalitycznych z jednoczesnym ukierunkowaniem na komercjalizację własnej technologii, w oparciu o doskonałą kadrę specjalistów oraz wyposażenie techniczne. Co więcej, firma nieustannie podejmuje nowe technologie innowacyjne oraz realizuje je poprzez produkcję komponentów i systemów dla użytku praktycznego w dziedzinie środowiska mieszkalnego, środowiska naturalnego oraz nowych źródeł energii.

 

W ciągłym dążeniu pomocy klientom w poprawie ich standardów życia, poprzez trwały wzrost i zaangażowanie w prace badawczo-naukowe, Nanopac nastawiony jest na stałe zwiększanie swego udziału w światowym rozwoju naukowo-technicznym, ekonomicznym i socjalnym. Uzyskany już szeroki zakres wiedzy, doświadczeń oraz rozwój własnych technologii zapewniają firmie udział w rynku światowym oraz zapewnienie swoim klientom rozwój własnych dziedzin gospodarczych.

 

Równolegle z rozwojem nowych technologii, Nanopac wnosi swój udział w wdrażanie opatentowanych rozwiązań technicznych i procesów zapewniających wysoką jakość życia. Dzięki temu, firma posiada realne szanse na zdominowanie wielomiliardowej niszy rynkowej, nie tylko poprzez produkcję materiałów fotokatalitycznych i roztworów powłokowych lecz również poprzez kształtowanie i produkcję komponentów i systemów w dziedzinie ochrony środowiska i produkcji czystej energii.

Główne kierunki działania:

* Fotokatalityczne nano-materiały półprzewodnikowe (proszki, roztwory),
* Stosowane produkty fotokatalityczne,
* Systemy poprawy środowiska naturalnego (powietrze, woda, likwidacja zapachów),
* Materiały fotoczułe,
* Nowe i odnawialne źródła energii.

NANOPAC   POLSKA     Sp. z o.o.
41-219 Sosnowiec
ul. Lenartowicza 24
http://www.nanopac.pl

Mecenasi Nanonet: