Nanonet

Nanosens

NANOSENS Urządzenia Pomiarowe powstało w 1990 roku.
Początkowo działaliśmy jako ALMER Przedsiębiorstwo Prywatne aby w roku 2001 zmienić nazwę na obecną. Od początku istnienia, NANOSENS jest przedsiębiorstwem, którego głównym profilem jest produkcja urządzeń do wykrywania i pomiaru stężeń substancji gazowych.

Pierwszymi produktami były proste osobiste detektory gazów wykrywające niebezpieczne substancje gazowe występujące na stanowiskach pracy : detektory tlenku węgla , metanu, siarkowodoru.
Przez lata detektory zmieniały się konstrukcyjnie i wizualnie. Pojawiły się mierniki gazów (jednogazowe i wielogazowe). Urządzenia stawały się coraz bardziej skomplikowane technologicznie ale nadal nie zatracały tak bardzo ważnej dla użytkownika, prostoty obsługi. Jednocześnie trwały prace wdrożeniowe urządzeń stacjonarnych.

Obecnie juz czwarta generacja tych urządzeń weszła do produkcji pod handlową nazwą NANO 60.
Poszerzał się również krąg odbiorców, od przedsiębiorstw wodociągowych, komunalnych, gazowniczych po elektrownie, kopalnie, huty, rafinerie, zakłady spożywcze, browary, laboratoria środowiskowe i wiele innych.

Produkty:
Urządzenia przenośne – detektory i mierniki substancji gazowych.
Urządzenia stacjonarne – kontrola substancji gazowych w powietrzu, biogazie, procesach technologicznych.
Wykrywane substancje – lista substancji gazowych.

Siedziba i adres do korespondencji :

NANOSENS Urządzenia Pomiarowe
62-080 Tarnowo Podgórne     ul. Sowia 15
tel:  +48 61 814 64 11     +48 61 814 72 60
fax: +48 61 814 72 60 w 33
e-mail : biuro@nanosens.pl
adres strony: www.nanosens.pl

Mecenasi Nanonet: