Nanonet

kierunekNano

 • Kierunek Nano – Politechnika Gdańska

  alt

  Nanotechnologia - nowy kierunek na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej na Politechnice Gdańskiej! Studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 7 semestrów i oprócz przedmiotów podstawowych oferują przedmioty specjalistyczne z zakresu podstaw nanotechnologii, komputerowego modelowania materiałów, technologii otrzymywania nanomateriałów oraz ...

  więcej
 • Czy wiesz gdzie można studiować nanotechnologie? – podsumowanie projektu Kierunek Nano

  alt

  Nanotechnologia czyli nauka, która zajmuje sie tworzeniem materiałów w nano skali jest dziś jedną z najszybciej rozwijających sie gałęzi wiedzy. Znajduje coraz szersze zastosowania w wielu dziedzinach życia (technika, medycyna). Szybko upowszechnia się jako samodzielny kierunek akademicki. Staje sie podstawą wielu programów rozwojowych oraz narodowych strategii, które w ...

  więcej
 • Kierunek Nano – Politechnika Poznańska

  alt

  Politechnika Poznańska Wydział Fizyki Technicznej  Fizyka Techniczna Specjalność: Nanotechnologie i materiały funkcjonalne   Studia I stopnia (inżynierskie – trwają 7 semestrów), stacjonarne, II stopnia (magisterskie – trwają 3 semestry), III stopnia doktoranckie Opis kierunku:  Specjalność ma na celu wykształcenie specjalistów z zakresu wytwarzania ...

  więcej
 • Kierunek Nano – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

  alt

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Fizyki Nazwa Kierunku  Fizyka Opis kierunku: Wydział Fizyki jest jednym z najlepszych w Polsce co potwierdza otrzymanie prestiżowej kategorii A nadanej przez MNiSW (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) oraz wyróżniającej oceny PKA (Państwowa Komisja Akredytacyjna). Wydział Fizyki prowadzi badania na światowym ...

  więcej
 • Kierunek Nano – Uniwersytet Szczeciński

  alt

  Uniwersytet Szczeciński Wydział Matematyczno-Fizyczny   Nazwa Kierunku: Fizyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia Studia niestacjonarne pierwszego stopnia http://informator.univ.szczecin.pl/2012-13/tabs/tab_133.pdf Opis kierunku: Studia trwają 3 lata (6 semestrów). Kończą się egzaminem dyplomowym. Treści kształcenia obejmują podstawy fizyki teoretycznej  i ...

  więcej
 • Kierunek Nano – Uniwersytet Gdański

  alt

  Uniwersytet Gdański Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Fizyka Rodzaj studiów: I stopnia, stacjonarne Opis kierunku: Specjalność nanostruktury i nanotechnologie została utworzona na kierunku Fizyka by wyjść naprzeciw zapotrzebowaniu dzisiejszego zminiaturyzowanego świata na nowe technologie związane z wytwarzaniem nowych, funkcjonalnych materiałów o wymiarach ...

  więcej
 • Kierunek Nano – Uniwersytet Rzeszowski

  alt

  Uniwersytet Rzeszowski Wydział Matematyczno - Przyrodniczy  Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia, stacjonarne Opis kierunku:  Studia pierwszego stopnia na  kierunku inżynieria materiałowa o specjalnościach nanotechnologia i materiały  nanokompozytowe oraz  technologie materiałów  lotniczych trwają 3,5 roku  (7 semestrów).  Kończą się one egzaminem ...

  więcej
 • Kierunek Nano – Politechnika Rzeszowska

  alt

  Politechnika Rzeszowska Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa  Inżynieria Materiałowa Opis kierunku:  Inżynieria materiałowa jest kierunkiem kształcenia specjalistów posiadających wiedzę o relacjach pomiędzy budową i właściwościami materiałów. Wyróżnia ją interdyscyplinarny charakter. Obejmuje fizykę, chemię, mechanikę, elektronikę, biologię, medycynę oraz ...

  więcej
 • Kierunek Nano – Politechnika Wrocławska cd.

  alt

  Politechnika Wrocławska Inżynieria Materiałowa Rodzaj studiów : Studia stacjonarne  I stopnia (inżynierskie)  II stopnia (USM) II stopnia (USM) w jęz. angielskim: „Advanced materials ” Opis kierunku: Inżynieria materiałowa stanowi naukową propozycję dla studentów zainteresowanych poznaniem mikro- i makrostruktury związków wielkocząsteczkowych oraz ...

  więcej
 • Kierunek Nano – Politechnika Śląska cd.2

  alt

  Politechnika Śląska Inżynieria Materiałowa (4 profile kształcenia: Inżynieria stomatologiczna, Inżynieria powierzchni, Inżynieria zarządzania, Automatyzacja procesów) Opis kierunku: Kierunek, będący częścią projektu „Infonano” , którego celem jest kształcenie kadry technicznej na unikatowych kierunkach związanych  z nanotechnologią. Już od ...

  więcej

Mecenasi Nanonet: