Nanonet

Spotkanie Platformy RIM

14go września odbyło się spotkanie platformy RIM Plus o tematyce „Industrial applications of advanced materials and nanotechnology”. Podczas spotkania wymieniono się informacjami nt. konkretnych regionów Unii Europejskiej i podjęto dyskusję na temat możliwych obszarów współpracy.

Regiony (poza Śląskiem), które zaprezentowały swoje osiągnięcia i możliwość współpracy przy wspólnych projektach to:

  • Institute for Nanomaterials, Advanced Technologies and Innovation Liberec (Czechy)
  • Cluster of Excellence MERGE, Chemnitz (Niemcy)
  • Advanced Materials Manufacturing Eastern Netherlands – AMMON / Universite of Twente (Holandia)
  • National Composites Centre, Bristol (Wielka Brytania)

Podczas dyskusji z przedstawicielami wszystkich regionów postanowiono zorganizować wspólny projekt angażujący mocne strony każdej organizacji/klastra. Założeniami projektu ma być utworzenie konkretnej infrastruktury lub technologii mającej znamiona innowacyjności, która przykuje uwagę UE. Jako przykład tego rodzaju wspólnego projektu podano inteligentną drogę – odcinek pasa ruchu zbudowany w oparciu o najnowocześniejsze odkrycia w temacie technologii proekologicznych i technologii materiałowej (każdy rejon może zająć się opracowaniem innego aspektu technologicznego takiej drogi, od nawierzchni aż po systemy informatyczne), z systemami samozasilania oraz pełnego monitoringu włącznie, lub produkcję konkretnej, kompleksowej technologii odkażającej/bakteriostatycznej na potrzeby przemysłu medycznego, czy też lekkiego, kompozytowego i ekologicznego mostu drogowego utworzonego z prefabrykowanych modułów.

Platforma RIM będzie starała się przeforsować projekt w celu pozyskania źródła finansowania, a także jako podstawa do utworzenia konkretnego programu finansowania na kolejne lata UE. Wspólny projekt będzie świetną okazją na pozyskanie finansowania, nowych partnerów biznesowych z pozostałych regionów a także zaprezentowanie się na arenie europejskiej.

Na dzień dzisiejszy bardzo prosimy zainteresowanych Członków Klastra o przesłanie sugestii takiego projektu a także konkretnych technologicznych obszarów kooperacji w których Państwa firma może wziąć udział jako współwykonawca projektu. Obszary takie zostaną zebrane od wszystkich regionów gdzie określimy wspólnie nasze kompetencje. Czekamy na informacje do dnia 5.10.2016.

Prezentacje ze spotkania dostępne tutaj: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regional-innovation-monitor/report/workshop/sixth-event-rim-plus-2015-2016-brussels-14-september-2016 (jeszcze nie wszystkie prezentacje zostały udostępnione)

Zdjęcia: https://www.flickr.com/photos/131233378@N03/sets/72157670591967324/

Kolejne spotkanie odbędzie się 13 lub 14 grudnia 2016. Spotkanie to będzie kontynuacją tematu advance manufacturing, aczkolwiek będzie również prezentowało możliwość pokazania i promocji własnych pomysłów i potencjału współpracy w rejonie zaawansowanych materiałów i nanotechnologii.

Mecenasi Nanonet: