Nanonet

Wydziałowy Zakład Metrologii Mikro- i Nanostruktur

W Zakładzie prowadzone są prace naukowo-badawcze i rozwojowe w zakresie:

– Badania właściwości warstw samoorganizujących metodami mikroskopii bliskich oddziaływań;

– Zastosowanie mikromechanicznych dźwigni sprężystych ze zintegrowanymi aktuatorami wychylenia i detektorami ugięcia w mikroskopii bliskich oddziaływań;

– Opracowanie technologii wytwarzania nanostruktur za pomocą mikroskopii bliskich oddziaływań;

Wydziałowy Zakład Metrologii Mikro- i Nanostruktur

ul. Zygmunta Janiszewskiego 11/17, 50-372 Wrocław

tel. +48 71 320 3202, fax +48 71 328 3504

Kierownik: dr hab. inż. Teodor Gotszalk, prof. PWr

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www-old.wemif.pwr.wroc.pl/zmmn

Mecenasi Nanonet: