Nanonet

Wydziałowy Zakład Mikroelektroniki i Nanotechnologii

W zakładzie prowadzone są prace naukowo-badawcze i rozwojowe w zakresie:

• Kontakty omowe i prostujące do półprzewodników z szeroką przerwą wzbronioną;
• Kwantowe nanostruktury półprzewodnikowe do zastosowań w biologii i medycynie;
• Rozwój i komercjalizacja nowej generacji urządzeń diagnostyki molekularnej
opartych o nowe polskie przyrządy półprzewodnikowe;
• Opracowanie konstrukcji i technologii fotodetektorów z zastosowaniem
nanostruktur półprzewodnikowych AIIIBV o ciągłej zmianie składu;

W skład wydziału wchodzi Laboratorium Nanotechnologii i Struktur Półprzewodnikowych.

Wydziałowy Zakład Mikroelektroniki i Nanotechnologii
ul. Długa 61, 53-633 Wrocław
tel.: +48 (71) 359-19-30 , fax: +48 (71) 359-19-30

Kierownik zakładu: prof. dr hab. inż. Marek Tłaczała
e-mail: marek.tlaczala@pwr.wroc.pl

Więcej informacji znajduje się na stronie: Wydziałowy Zakład Mikroelektroniki i Nanotechnologii

Mecenasi Nanonet: