Nanonet

Zakład Fizyki Powierzchni i Nanostruktur, UMCS w Lublinie

Zakład Fizyki Powierzchni i Nanostruktur (ZFPiN) specjalizuje się w badanich powierzchni kryształów i metalicznych nanostruktur, a w szczególności kwantowych efektów rozmiarowych w metalicznych studniach kwantowych i metalicznych niskowymiarowych strukturach.

Tematyka badań Zakładu:

– Transport elektronowy w metalicznch nostrukturach

– Stany elektronowe w metalicznych studniach
kwantowch (QW)

– Kwantowy efekt rozmiarowy (QSE)

– Rekonstrukcje krystalicznych powierzchni krzemu
pod wpływem adsorpcji atomów metali

– Własności wicynalnych powierzchni Si

Metody eksperymentalne:

– Skaningowa mikroskopia tunelowa (STM)

– Dyfrakcja wysokoenergetycznych elektronów (RHEED)
Powierzchniowe przewodnictwo elektryczne

– Spektroskopia fotoelektronów (ARPES)

– Optyczna różnicowa spektroskopia odbiciowa (DR)

– Elektronowy rezonans paramagnetyczny (EPR)

 

Zakład Fizyki Powierzchni i Nanostruktur, Instytut Fizyki UMCS
pl. M. Curie – Skłodowskiej 1
20 – 031 Lublin
Fax: 081 – 537 6191

Więcej informacji na stronie: http://www.fnano.umcs.lublin.pl

 

Mecenasi Nanonet: