Nanonet

Zakład Technologii Elektronowej, Politechnika Śląska

Zakład Technologii Elektronowej

Instytut Fizyki, Politechnika Śląska
ul. B Krzywoustego 2, 44-100 Gliwice


Zakład prowadzi badania z zakresu:

 • technologia obróbki powierzchni półprzewodników III-V stosowanych w mikro- i nanoelektronice,
 • wytarzanie i charakteryzacja cienkich warstw SnO2
 • MePc stosowanych w sensoryce gazów, spintronika materiałów magnetycznych.

Zakład Technologii Elektronowej w obecnej strukturze został utworzony w 1995 r. z części Zakładu Akustoelektroniki i Optoelektroniki jako wewnętrzna jednostka organizacyjna w Instytucie Fizyki Politechniki Śląskiej. Jego organizatorem był prof. Jacek Szuber, kierujący Zakładem do dnia dzisiejszego. Początkowo Zakład nosił nazwę Zakładu Fizyki Powierzchni Półprzewodników. W roku 2000 Zakład Fizyki Powierzchni Półprzewodników zmienił nazwę na Zakład Mikrolektroniki. Obecna nazwa obowiązuje od 2004 r. Wszystkie zmiany nazwy Zakładu miały bezpośredni związek z poszerzaniem się tematyki badawczej.
W 2002 r. Zakład uzyskał status Europejskiego Centrum Doskonałości z Fizyki i Technologii Półprzewodnikowych Granic Fazowych i Sensorów CESIS w konkursie na Europejskie Centra Doskonałości w ramach V Programu Ramowego Unii Europejskiej dla integracji z europejską przestrzenią badawczą. Dzięki temu Zakład Technologii Elektronowej został w 2004 r. włączony do Europejskiej Sieci Doskonałości GOSPEL w ramach VI Ramowego Programu Unii Europejskiej. W tym samym roku Zakład uzyskał też status Krajowego Centrum Doskonałości Powierzchniowych Metod Badawczych w Nanotechnologii Półprzewodnikowej Nanomet w konkursie Komitetu Badań Naukowych na krajowe centra doskonałości.

W Zakładzie Technologii Elektronowej prowadzone są badania naukowe

 • z zakresu nanotechnologii półprzewodników (odnośnik do laboratorium), w tym:
  • optymalizacji procesów pasywacji powierzchni GaAs w aspekcie zastosowań w nanoelektronice
  • technologii wytwarzania i charakteryzacji cienkich warstw SnO2 w aspekcie zastosowań w sensorach gazowych
  • technologii wytwarzania i charakteryzacji cienkich warstw MePc w aspekcie zastosowań w sensorach gazowych,
 • z zakresu spintroniki materiałów magnetycznych (odnośnik do laboratorium),
  • dynamiki namagnesowania w niskowymiarowych strukturach ferromagnetycznych
  • anizotropii magnetokrystalicznych w niskowymiarowych strukturach magnetycznych.

Zakład Technologii Elektronowej organizuje cykliczne międzynarodowe konferencje naukowe:

 

 • International Workshops on Semiconductor Surface Passivation (SSP) w latach nieparzystych (od 1999),
 • International Workshops on Semiconductor Gas Sensors (SGS) w latach parzystych (od 1998),

Materiały już zorganizowanych konferencji ukazały się w czasopismach z listy filadelfijskiej: Vacuum i Applied Surface Science (SSP), oraz Thin Solid Films (SGS).

Kadra naukowa Zakładu Technologii Elektronowej (6 osób, w tym profesor tytularny, 3 adiunktów i 2 starszych wykładowców) wraz z doktorantami (4 osoby) prowadzi zajęcia dydaktyczne (wykłady, ćwiczenia i laboratoria) m.in. dla studentów Makrokierunku na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki (w języku angielskim), oraz dla studentów Fizyki Technicznej (w języku polskim).

 

Więcej informacji na stronie: http://www.zte.polsl.pl

Mecenasi Nanonet: