Aktualności

Szkolenia dla firm i instytucji

Prowadzimy szkolenia zamknięte na których nasi eksperci prezentują, jak najskuteczniej wykorzystywać nowoczesne instrumenty finansowe, przygotować wnioski o dofinansowanie, zarządzać projektami B+R oraz efektywnie komercjalizować wyniki badań. Tematykę naszych szkoleń dopasowujemy indywidualnie do potrzeb klienta. Specjalizujemy się w programach ramowych Komisji Europejskiej – Horyzont 2020 oraz programach krajowych. Podczas szkoleń prezentujemy między innymi możliwości i strategie pozyskiwania dotacji na finansowanie prac B+R i wzdrożeniowych, efektywne przełożenie pomysłu na dobry wniosek projektowy, podpowiedzi, jak zbudować konsorcjum. Ponadto omawiamy wszystkie sekcje wniosku proejktowego, proces ewaluacji widziany okiem ewaluatora oraz aspekty administracyjne, prawne i finansowe.

Accessibility Tools