Aktualności

Szkolenia dla naukowców i pracowników administracji

We współpracy z naszymi partnerami organizujemy szkolenia, zarówno dla naukowców podnoszące umiejętności z zakresu zarządzania badaniami naukowymi, dotyczące transferu technologii i przedsiębiorczości, warsztaty szkoleniowe z komunikacji naukowej, a także szkolenia z zakresu upowszechniania nauki. Ponadto oferujemy szkolenia dla pracowników administracji jednostek naukowych z zakresu zarządzania projektami, księgowości, a także zarządzania zasobami ludzkimi.

Accessibility Tools