Jednostki badawczo-rozwojowe

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

Sieć Badawcza Łukasiewicz — Instytutem Elektrotechniki, który od 1946 roku świadczy wsparcie dla firm z branży elektrotechnicznej w następujących obszarach: Badania i certyfikacja wyrobów elektrotechnicznych Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki posiada akredytowane laboratoria badawcze, które umożliwiają przeprowadzenie stosownych badań Badania dotyczą sprzętu oświetleniowego, źródeł światła, układów zasilania oświetlenia, przedłużaczy, zabawek elektrycznych, znaków drogowych o zmiennej treści, sprzętu […]

Więcej

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny

Instytut posiada unikatową w skali kraju aparaturę badawczą, która umożliwia symulacje numeryczne i fizyczne procesów przemysłowych zapewniając podobieństwo wybranych etapów procesów. Kluczowe projekty B+R są realizowane w bezpośredniej współpracy z krajowymi oraz zagranicznymi kontrahentami, z podziałem na badania laboratoryjne i w skali półprzemysłowej wykonywane w Instytucie oraz badania przemysłowe i wdrożenia w przedsiębiorstwach. W zakresie […]

Więcej

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach jest instytutem sieci, specjalizującym się w informatyce stosowanej, informatyce technicznej oraz technologiach informacyjnych. Instytut zajmuje się m.in. szeroko rozumianym cyberbezpieczeństwem, sztuczną inteligencją, analizą danych (systemami wspomagania decyzji), IoT (Przemysł 4.0, Smart Cities), cyfrowymi usługami publicznymi oraz badaniami laboratoryjnymi. Jednostka realizuje zadania mające wpływ na informatyzację i bezpieczeństwo informatyczne kraju. Uczestniczy m.in. w tworzeniu Krajowego […]

Więcej

Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS

NCPS SOLARIS jest narodowym centrum naukowym zapewniającym otwarty dostęp do infrastruktury badawczej. Jako unikalne w obszarze Europy Centralnej źródło promieniowania synchrotronowego otwiera nowe perspektywy w wielu obszarach badań podstawowych i stosowanych, oferując szerokie spektrum nowoczesnych technik badawczych. NCPS SOLARIS jest platformą rozwoju współpracy krajowej i międzynarodowej oraz pełni funkcję inkubatora nowych technologii. NCPS SOLARIS, współpracując z […]

Więcej

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy Instytut jest podstawową placówką naukowo-badawczą w Polsce zajmującą się kompleksowo problematyką kształtowania warunków pracy zgodnie z psychofizycznymi możliwościami człowieka. Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzących do nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w zakresie ochrony pracy w dziedzinie bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii […]

Więcej

Accessibility Tools