Nanosrebro

Technitynk

Celem działalności firmy Technitynk sp. z o.o. jest produkcja nowoczesnych, wielofunkcyjnych systemów dociepleń oraz szerokiej gamy produktów znajdujących zastosowanie w budownictwie, a obecnie także wdrażanie technologii aplikowania aktywnych mikrobiologiczne cząstek srebra i miedzi. www.technitynk.pl

Więcej

POLWAT

Główną działalnością firmy POLWAT są: handel nanododatkiem paliwowym zmniejszającym spalanie paliwa w silnikach Diesla, produkcja koloidu nanosrebra, produkcja produktu bakteriobójczego w aerozolu z nanosrebrem do odkażania powierzchni.

Więcej

XTPL

XTPL jest spółką technologiczną założoną przez wybitnych polskich naukowców młodego pokolenia. Spółka zajmuje się opracowywaniem transparentnych optycznie i przewodzących elektrycznie warstw (ang. Transparent Conductive Films TCF), które znajdą zastosowanie jako przezroczyste elektrody w cienko-warstwowych ogniwach słonecznych oraz w wyświetlaczach ciekłokrystalicznych LCD. Spółkę wyróżnia innowacyjne podejściu do wytwarzania niezwykle cienkich szlaków przewodzących opartych na technikach druku […]

Więcej

Smart Nanotechnologies

Smart Nanotechnologies Sp. z o.o. powstała z inicjatywy ALWERNIA SA oraz osób fizycznych. Przedmiotem działalności firmy są prace badawczo rozwojowe, których celem jest opracowywanie, wytwarzanie i dystrybucja innowacyjnych komponentów chemicznych. Autorskie produkty Smart Nanotechnologies takie jak nanoproszki, nanokoloidy czy nanokompozyty, kierowane są do szerokiego grona przedsiębiorców, którzy poszukują innowacyjnych rozwiązań, pozwalających na uzyskanie nowych, pożądanych cech […]

Więcej

Abraxas

Firma ABRAXAS Olgierd Jeremiasz obecna jest na rynku od 2003 roku specjalizując się w biznesie branży energetycznej i badawczo-rozwojowej. ABRAXAS aktywnie działa na styku świata polskiej nauki i biznesu, kojarząc podmioty gospodarcze branży energetycznej z jednostkami naukowymi. Firma posiada doświadczony zespół badawczy a prowadzone prace skupiają się na badaniach o dużym potencjale aplikacyjnym i rynkowym.

Więcej

Accessibility Tools