Uczelnie

Instytut Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej

W obszarze nanotechnologii Instytut Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej (IIM PŁ) prowadzi zintensyfikowane badania głównie w zakresie syntezy jak i badania właściwości nanostruktur węglowych (grafen wielkopowierzchniowy oraz płatkowy oraz formy sfunkcjonalizowane), a także w postaci grafenowych kropek kwantowych. Struktury tego typu mają potencjał do zastosowania w wielu gałęziach przemysłu dzięki bardzo dobrym właściwościom półprzewodnikowym. Dotyczy to […]

Więcej

Śląski Uniwersytet Medyczny

Innowacyjna działalność Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z uwzględnieniem obszaru szeroko rozumianej nanotechnologii prowadzona jest na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu. Zakład Badań Strukturalnych Skóry prowadzi badania wpisujące się w zakres dziedziny nanotechnologicznej. Analizy te obejmują trzy zakresy tematyczne: Metody opracowania polimerów o właściwościach biobójczych i biostatycznych zawierających nanocząsteczki srebra i miedzi. […]

Więcej

Uniwersytet Śląski

Uniwersytet Śląski jest jednym z inicjatorów Śląskiego Klastra NANO. Uniwersytet Śląski w Katowicach zaspokaja potrzeby edukacyjne społeczeństwa, kształcąc specjalistów w wielu dyscyplinach, w zakresie nauk przyrodniczych, technicznych, ścisłych, humanistycznych, społecznych. Drugi filar działalności Uczelni stanowią najwyższej klasy badania naukowe, prowadzone w obszarach priorytetowych dla rozwoju polskiej i światowej gospodarki. W uczelnianych laboratoriach prowadzone są prace […]

Więcej

Accessibility Tools