Członkowie Klastra

ITP-System

ITP-System Sp. z o.o. jest firmą technologiczną zajmującą się opracowywaniem kompleksowych rozwiązań produktowych dla zastosowań przemysłowych. Kluczowym obszarem kompetencji firmy jest inżynieria i nanoinżynieria materiałowa oraz prace badawczo-rozwojowe.

Obszarami działalności są:

  • zastosowania nanomateriałów i nanokompozytów w procesach wytwarzania surowców i wyrobów
  • innowacyjne technologie grzejne
  • innowacyjne systemy energetyczne wykorzystujące energię ze źródeł odnawialnych i  kompozytowe oraz nanokompozytowe materiały grzejne
  • innowacyjne materiały barierowe: ochrona mikrobiologiczna, nanowypełniacze o właściwościach tłumiennych i pochłaniających, hydrofobizujących
  • nanokompozyty polimerowe