Członkowie Klastra

NeWave Technologies

NeWave Technologies to spółka zajmująca się produkcją płatków grafenu wg nowatorskiej, opatentowanej metody oraz unikatowych biodegradowalnych nośników nanocząstek metali szlachetnych i półszlachetnych.

Spółka powstała w celu poszukiwania obszarów aplikacji oraz wdrażania najnowszych osiągnięć z dziedziny nanotechnologii, chemii, inżynierii materiałowej, mikroelektroniki oraz nanofizyki do produktów życia codziennego oraz do obecnie stosowanych procesów przemysłowych.

W swoim portfolio, poza syntezą płatków grafenu i nośników nanocząstek, oferujemy rownież prace B+R pod kątem aplikacji nanomateriałów, jak i gotowe rozwiązania technologiczne.