Członkowie Klastra

Politechnika Śląska

Politechnika Śląska w Gliwicach jest uczelnią, która aktywnie angażuje się we współpracę badawczą i usługową w obszarze nanotechnologii. Projekty uczelni nad konkretnymi rozwiązaniami technologicznymi będącymi odpowiedzą na potrzeby firm i rynku realizuje za pośrednictwem Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej.