Oferta współpracy

Badania i modyfikacja materiałów

1. Badania przekroju (SEM/Xe-PFIB/Ga-FIB).

Podczas tych badań tworzony jest lokalny zgład, którego powierzchnia jest polerowana wiązką jonów. Pozwala to na analizę powierzchni przekroju badanego obiektu technikami mikroskopii elektronowej oraz jonowej. Są to badania doskonałe do analizy jakości spieków, spawów i wielowarstwowych struktur (np. układów scalonych czy powłok antyrefleksyjnych).

2. Rekonstrukcja 3D (SEM/Xe-PFIB/Ga-FIB).

Dzięki naszym zaawansowanym urządzeniom oraz profesjonalnemu oprogramowaniu jesteśmy w stanie wykonać wizualizacje, analizę i prezentację danych w trzech wymiarach. Umożliwia to badanie kształtu, objętości, składu pierwiastkowego i analizy statystyczne badanych próbek.

3. Preparatyka próbek dla transmisyjnej mikroskopii elektronowej TEM.

Oferujemy tworzenie niezwykle cienkich próbek (lameli) przeznaczonych do badań TEM. Gwarantujemy grubość próbki poniżej 100 nm (w zależności od materiału grubość próbki może być mniejsza niż 20 nm). Lamele są przez nas przygotowywane z obszaru próbki wskazanego przez klienta, polerowane i gotowe do pomiarów TEM.

4. Badania powierzchni (SEM).

Badania przeprowadzane za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) pozwalają na weryfikację kształtu, składu pierwiastkowego oraz kontrastu materiałowego w skali mikro i nano.

5. Badania powierzchni (AFM).

Badania powierzchni ukazujące różnice wysokości w skali atomowej są idealną metodą badania chropowatości materiałów oraz weryfikacji poprawności procesów nanoszenia wszelkich warstw na dowolnym etapie produkcji.

6. Nanoszenie cienkich warstw węglowych (Napylarka próżniowa).

Nasza napylarka próżniowa jest idealna do nanoszenia cienkich, bardzo stabilnych przewodzących warstw węglowych oraz metalicznych. Znajdują one zastosowanie w transmisyjnej i skaningowej mikroskopii elektronowej (TEM, SEM).

7. Czyszczenie plazmą/ultradźwiękami (Plasma Cleaner/Myjka ultradźwiękowa).

Oferujemy czyszczenie za pomocą plazmy oraz ultradźwiękami. Technologia czyszczenia plazmowego zapewnia usuwanie nano-zanieczyszczeń oraz modyfikacje lub poprawianie właściwości fizycznych i chemicznych powierzchni. Technologia ultradźwiękowa jest stosowana przede wszystkim do oczyszczania powierzchni próbek o rozwiniętych kształtach. Proces mycia polega na zjawisku kawitacji – pęcherzyki powietrza, wywołane falami ciśnienia o wysokiej częstotliwości, implodują na powierzchni oczyszczanego przedmiotu, usuwając zanieczyszczenia.

8. Planowanie badań. Oprócz samych usług badawczych oferujemy również pomoc w planowaniu badań.

Na podstawie rozmowy z klientem zaproponujemy plan badawczy, dzięki któremu dany problem zostanie rozwiązany w optymalny sposób, co zapewni minimalizację kosztów.

9. Prototypowanie.

Wykorzystując nasz sprzęt oraz wiedzę i doświadczenie jesteśmy w stanie zaoferować również usługi prototypowania struktur z dziedzin: mikro i nanoelektroniki (NEMS i MEMS), automatyki (mikro- i nanofluidyka), optyki (kryształy fotoniczne, mikro- i nanosoczewki) oraz wielu innych.

10. Badania do publikacji.

Zapraszamy do współpracy naukowców przygotowujących publikacje lub prace doktorskie. Z miłą chęcią pomożemy w ich realizacji poprzez przeprowadzenie drobnych, darmowych prac badawczych.

 

Szczegóły oferty:
Jakub Gawczyński
jakub.gawczynski@nanores.pl

Accessibility Tools