Aktualności z Klastra

Szanowni Państwo, zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w kongresie Nanotechnology Congress & Expo, który odbędzie się we Frankfurcie w dniach od 11 – 13 sierpnia 2015r.  Poruszona tematyka będzie obejmowała 8 głównych zagadnień, dobranych tak by zaoferować Państwu poszerzenie wiedzy w zakresie najnowszych osiągnięć oraz nowych strategii rozwoju o zasięgu globalnym w dziedzinie nanotechnologii: •    Zaawansowane nanomateriały •    Nanomateriały: produkcja, metody charakteryzacji, narzędzia •    Nanelektronika •    Nanotechnologia: […]

więcej

Poniżej przekazujemy propozycję współpracy i możliwości promocji Państwa firm podczas Kongresu Innowacji Polskich: Firmy zainteresowane wzięciem udziału w kongresie prosimy o kontakt na adres biura biuro@nanoslask.pl. ” Szanowni Państwo, W odpowiedzi na potrzeby informacyjne różnych interesariuszy (biznesu, nauki, administracji) rynku, w zakresie nowych technologii, rozwiązań oraz szeroko pojętych innowacji będzie miał miejsce w Krakowie, w dniu 10 marca 2015 r. Kongres Innowacji Polskich. Wydarzenie to będzie […]

więcej

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty audytu innowacyjności – narzędzia przygotowanego z myślą o wdrożeniu innowacji, o zakupie technologii, o udziale w konkursach związanych z pozyskiwaniem środków unijnych. Jest to forma wsparcia dedykowana dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które nie są wykluczone z możliwości przyjęcia pomocy de minimis oraz posiadają siedzibę na terenie Polski. Nie jest to projekt skierowany jedynie dla firm o dużym stopniu zaawansowania technologicznego, ale dla wszystkich tych, które […]

więcej

Szanowni Państwo, zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w targach W3+ FAIR organizowanych przez konsorcjum NANORA, które odbędzie się 25 i 26 marca 2015. Udział w targach dla początkujących firm jest darmowy. Poniżej zamieszczamy treść zaproszenia od organizatorów: Dear network partners, dear Sir or Madam, please help up support young nano companies by promoting this great opportunity: In February 2014, W3+ FAIR – the new […]

więcej

Inauguracyjne Spotkanie odbyło się w Kampusie Pracze. Dokument został podpisany przez Fundację Nanonet, która pozyskała finansowanie z funduszy województwa dolnośląskiego na realizację zadania pn. „Utworzenie Dolnośląskiego Klastra Nanotechnologii”, Wrocławskie Centrum Badań EIT+ oraz Miasto Wrocław. – Celem powołanego klastra jest przede wszystkim wspieranie na Dolnym Śląsku rozwoju przedsiębiorczości w dziedzinie nanotechnologii opartej na współpracy sektora naukowego i gospodarczego – tłumaczy Agnieszka Piekara, koordynator Dolnośląskiego Klastra Nanotechnologii. […]

więcej