Aktualności

Nanorurki węglowe i nanorurki azotku boru – duet idealny

Podczas gdy nanorurki węglowe (CNTs – carbon nanotubes) przechodzą swój rozkwit w sferze badań pod kątem zastosowań komercyjnych, w wielu ośrodkach badawczych zyskał zainteresowanie kolejny nanorurkowy materiał. Mowa o nanorurkach z azotku boru (BNNTs – boron nitride nanotubes), siostrzanej formie heksagonalnego azotku boru. Azotek boru w swojej standardowej formie jest analogiem grafenu. Tworzy płaszczyzny ułożone warstwowo, możliwe do odseparowania. Z tego względu często nazywany jest “białym grafitem”. 

 

W artykule źródłowym mowa o próbach odseparowania od siebie BNNTs przy pomocy różnych surfaktantów. Oprócz tego nawiązano do podobieństw i różnic między CNTs a BNNTs oraz faktu, że właściwości tych materiałów uzupełniają się. Zarówno nanorurki węglowe jak i z azotku boru posiadają właściwości hydrofobowe. Inaczej jest w przypadku przewodnictwa prądu elektrycznego – nanorurki z azotku boru są izolatorami w przeciwieństwie do swojego węglowego odpowiednika. Jednak do ich wspólnych cech należy przede wszystkim stabilność termiczna i chemiczna oraz – niestety – trudność w zdyspergowaniu w roztworze.

Odseparowanie od siebie nanorurek determinuje ułatwienie późniejszej produkcji na większą skalę makroskopowego materiału. W badaniach naukowców z Rice University, po próbach z wieloma surfaktantami, najskuteczniejszym okazał się CTAB. Stosuje się go między innymi w syntezie nanokrzemionki. Wydajne odseparowanie nanorurek azotku boru lub nawet prewencja wobec ich zbrylania, umożliwi późniejsze wykorzystanie do zastosowań biomedycznych czy elektronicznych oraz w przemyśle materiałów kompozytowych.

 

Źródło tekstowe: https://www.sciencedaily.com/releases/2019/02/190226112410.htm

Źródło grafik: 12

Redaktor: Jagoda M. Wierzbicka

Podobne artykuły

Zespół badaczy z Florida A&M University – Florida State University (FAMU-FSU) pracuje aktualnie nad innowacyjną zmianą warstwy wierzchniej osłony termicznej w lotnictwie – stworzyli buckypaper (kompozyt polimerowo-nanorurkowy). Chodzi o kwestię nagrzewania się powłoki...
Ze względu na swoją wielkość, nanorurki węglowe zostały zbadane pod kątem zdolności do dostarczania immunoterapii. Kształt CNT pozwala na stosunkowo łatwe wejście do komórek, przy jednoczesnym zachowaniu dużego stosunku powierzchni do objętości. Umożliwia to modyfikację zarówno zewnętrznej,...