Aktualności

4th International Conference on RARE EARTH MATERIALS REMAT’15 pod patronatem Fundacji Nanonet

W imieniu Komitetu Organizacyjnego 4. Międzynarodowej Konferencji dotyczącej Pierwiastków Ziem Rzadkich REMAT’15 (4th International Conference on RARE EARTH MATERIALS REMAT’15) chcielibyśmy serdecznie zaprosić Państwa do udziału w konferencji, która odbędzie się w terminie od 26 do 28 października 2015 roku w kompleksie zamkowym Topacz koło Wrocławia. Fundacja Nanonet objęła patronatem medialnym to ważne międzynarodowe wydarzenie.

Konferencja REMAT’15 obejmuje tematycznie najbardziej aktualne zagadnienia naukowe z dziedziny fizyki i chemii pierwiastków f-elektronowych (lantanowców i aktynowców), zwanych również ziemiami rzadkimi. Wyjątkowe ich właściwości fizykochemiczne są powodem szerokiego zastosowania w różnych dziedzinach nowych technologii w tym nanotechnologii a przede wszystkim w elektronice kwantowej, optoelektronice, telekomunikacji, chemii materiałów katalitycznych. Do wygłoszenia referatów zaproszono uznanych ekspertów z ośrodków akademickich oraz z działów badawczych przedsiębiorstw zajmujących się ziemiami rzadkimi. Przedstawiony zostanie obecny stan wiedzy i trendy w różnych dziedzinach nauki i gospodarki dotyczących lantanowców. Na czas trwania wydarzenia zaplanowano trzy sesje tematyczne, z których każda poprzedzona zostanie wykładem plenarnym w danej dziedzinie naukowca:
• Nowe materiały związków ziem rzadkich
• Nowe technologie i zastosowania ziem rzadkich
• Zasoby i technologie oczyszczania lantanowców

Komitet Organizacyjny
Wiesław Stręk (Przewodniczący), Dariusz Hreniak (Sekretarz Naukowy), Tomasz Ferenz, Łukasz Marciniak, Magdalena Skrajnowska, Mariusz Stefański, Irena Szczygieł, Robert Tomala

Organizatorzy
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN we Wrocławiu
Centrum Transferu Technologii INTech sp. z o.o.

Kontakt
Centrum Transferu Technologii INTech sp. z o.o.
ul. Okólna 2, PL-50-422 Wrocław
info@remat2015.pl

www.remat2015.pl

https://www.facebook.com/pages/Remat2015/

Accessibility Tools