Nanotechnologia

Analizator cząstek Litesizer ™ 500

Litesizer™ 500 jest urządzeniem do charakteryzowania nanocząstek i mikrocząstek w dyspersjach i roztworach. Określa wielkość cząstek, potencjał zeta i masę cząsteczkową poprzez pomiar dynamicznego rozpraszania światła (DLS), elektroforetycznego rozpraszania światła (ELS) i statycznego rozpraszania światła (SLS).
Co więcej, Litesizer™ 500 jest jedynym analizatorem cząstek bazującym na DLS, który jest w stanie wykonać prosty pomiar współczynnika załamania próbki.
Zaletą Litesizer™ 500 jest genialnie proste oprogramowanie. Firma Anton Paar stworzyła jednostronicowy przepływ pracy, w którym parametry wejściowe, wyniki i analizy znajdują się na pojedynczej stronie: użytkownik może skonfigurować eksperymenty w kilka sekund i wygenerować analizy i raporty, których potrzebuje za jednym naciśnięciem przycisku.

Główne cechy:

Ciągła przepuszczalność mierzona automatycznie
Transmitancja zapewnia natychmiastową informację zwrotną o próbce i umożliwia automatyczną optymalizację parametrów pomiaru (kąt, pozycja ostrości i czas trwania pomiaru).

Dokładne określenie współczynnika załamania światła
Podczas gdy dla większości analizatorów cząstek wskaźniki te muszą być określone ze źródeł zewnętrznych, Litesizer™ 500 jest w stanie zmierzyć współczynnik załamania dla dokładnej długości fali i temperatury eksperymentu. Zapewnia to maksymalną dokładność wielkości cząstek i potencjału zeta we wszystkich warunkach eksperymentalnych.

Litesizer™ 500 określa współczynnik załamania światła rozpuszczalnika w zakresie ± 0,5%, zgodnie z ISO 22412: 2017, dotyczący dokładności współczynnika załamania wymaganego dla DLS.

Pomiary wielkości cząstek: Niespotykana rozdzielczość
Kilka różnych rozmiarów cząstek w pojedynczej zawiesinie można precyzyjnie określić dzięki zaawansowanym algorytmom w oprogramowaniu.

cmPALS – nowa opatentowana technologia dla potencjału zeta
Dzięki cmPALS pomiary mogą być wykonywane przy znacznie niższych zastosowanych polach elektrycznych i w znacznie krótszym czasie pomiaru, umożliwiając w ten sposób wiarygodne pomiary nawet bardzo wrażliwych próbek.

Unikalna rurka kapilarna o kształcie w kształcie litery Q dla potencjału zeta
Pomiary są bardziej stabilne i powtarzalne z powodu unikalnej kapilary w kształcie litery Q w kuwecie.

Genialnie proste oprogramowanie, Kalliope™
Kalliope™ zapewnia intuicyjny jednostronicowy przepływ pracy, w którym parametry wejściowe, pomiary i analizy są zawsze pod ręką. Kalliope™ jest w pełni zgodny z przepisami FDA 21 CFR Part 11.

Wideoprezentacja: https://www.youtube.com/watch?v=pghz_IAhHH8

Przygotował: Filip Elgert

Podobne artykuły

Naukowcy z Rosji, Czech i Włoch przeprowadzili interdyscyplinarne prace badawcze związane z opracowaniem nowatorskiego podejścia do leczenia białaczki za pomocą nanomateriałów. Zespołem badawczym kierowała Kateryna Levada z Centrum Immunologii...

Accessibility Tools