Nanotechnologia

Analizator cząstek Litesizer ™ 500

Litesizer™ 500 jest urządzeniem do charakteryzowania nanocząstek i mikrocząstek w dyspersjach i roztworach. Określa wielkość cząstek, potencjał zeta i masę cząsteczkową poprzez pomiar dynamicznego rozpraszania światła (DLS), elektroforetycznego rozpraszania światła (ELS) i statycznego rozpraszania światła (SLS).
Co więcej, Litesizer™ 500 jest jedynym analizatorem cząstek bazującym na DLS, który jest w stanie wykonać prosty pomiar współczynnika załamania próbki.
Zaletą Litesizer™ 500 jest genialnie proste oprogramowanie. Firma Anton Paar stworzyła jednostronicowy przepływ pracy, w którym parametry wejściowe, wyniki i analizy znajdują się na pojedynczej stronie: użytkownik może skonfigurować eksperymenty w kilka sekund i wygenerować analizy i raporty, których potrzebuje za jednym naciśnięciem przycisku.

Główne cechy:

Ciągła przepuszczalność mierzona automatycznie
Transmitancja zapewnia natychmiastową informację zwrotną o próbce i umożliwia automatyczną optymalizację parametrów pomiaru (kąt, pozycja ostrości i czas trwania pomiaru).

Dokładne określenie współczynnika załamania światła
Podczas gdy dla większości analizatorów cząstek wskaźniki te muszą być określone ze źródeł zewnętrznych, Litesizer™ 500 jest w stanie zmierzyć współczynnik załamania dla dokładnej długości fali i temperatury eksperymentu. Zapewnia to maksymalną dokładność wielkości cząstek i potencjału zeta we wszystkich warunkach eksperymentalnych.

Litesizer™ 500 określa współczynnik załamania światła rozpuszczalnika w zakresie ± 0,5%, zgodnie z ISO 22412: 2017, dotyczący dokładności współczynnika załamania wymaganego dla DLS.

Pomiary wielkości cząstek: Niespotykana rozdzielczość
Kilka różnych rozmiarów cząstek w pojedynczej zawiesinie można precyzyjnie określić dzięki zaawansowanym algorytmom w oprogramowaniu.

cmPALS – nowa opatentowana technologia dla potencjału zeta
Dzięki cmPALS pomiary mogą być wykonywane przy znacznie niższych zastosowanych polach elektrycznych i w znacznie krótszym czasie pomiaru, umożliwiając w ten sposób wiarygodne pomiary nawet bardzo wrażliwych próbek.

Unikalna rurka kapilarna o kształcie w kształcie litery Q dla potencjału zeta
Pomiary są bardziej stabilne i powtarzalne z powodu unikalnej kapilary w kształcie litery Q w kuwecie.

Genialnie proste oprogramowanie, Kalliope™
Kalliope™ zapewnia intuicyjny jednostronicowy przepływ pracy, w którym parametry wejściowe, pomiary i analizy są zawsze pod ręką. Kalliope™ jest w pełni zgodny z przepisami FDA 21 CFR Part 11.

Wideoprezentacja: https://www.youtube.com/watch?v=pghz_IAhHH8

Przygotował: Filip Elgert

Podobne artykuły

Zmiany koloru skóry kameleonów z zielonego w turkusowy i z różowego w pomarańczowy to niezawodny znak, że natura jest doskonałym projektantem. Złożone nanomechanizmy dyskretnie i z dużą łatwością przyczyniają się do stworzenia kamuflażu tych jaszczurek, dzięki czemu ich skóra...
Obwody optyczne mają za zadanie zrewolucjonizować wydajność wielu urządzeń. Nie tylko są one 10 do 100 razy szybsze od obwodów elektronicznych, ale również zużywają znacznie mniej energii. W obrębie tych obwodów fale świetlne są kontrolowane przez niezwykle...