Aktualności

Szanowni Państwo! Z przyjemnością przekazujemy Panstwu informacje od naszego Mecenasa. W naszym parku maszynowym w zakładzie produkcyjnym w Siemianowicach Śląskich oddaliśmy do użytku nowoczesną spieniarkę cykliczną, dzięki której mamy możliwość polepszenia parametrów naszych produktów styropianowych i tym samym możemy zapewnić jeszcze lepszą obsługę naszym Klientom. Projekt ten współfinansowany był przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

więcej

W dniu 14.04 2014 Śląski Klaster Nanotechnologiczny wraz z Miastem Katowice oraz Polską Izbą Gospodarczą Zaawansowanych technologii zorganizował pierwsze na Śląsku Forum Gospodarcze dotyczące Rozwoju Kluczowych technologii Innowacyjnych w Regionie Śląskim w latach 2014-2020” Wśród zaproszonych przez Śląski Klaster NANO prelegentów znalazły się takie osoby jak Prof. Jerzy Buzek, który poprowadził pierwszą część spotkania, Pani Iwona Wendel – podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

więcej