Aktualności

Wielki sukces InterNanoPoland 2017

W dniach 22-23 czerwca odbyła się w Katowicach druga edycja Międzynarodowej Konferencji InterNanoPoland, którą patronatem honorowym objął Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Organizowane przez Fundację Nanonet wraz z Miastem Katowice i Śląskim Klastrem Nano wydarzenie było niewątpliwie największym w Polsce łączącym przemysł i naukę z branży nanotechnologii. Wśród 185 uczestników Konferencji byli przedstawiciele 40 firm, 20 jednostek naukowych oraz 5 klastrów z Polski i Europy.

Konferencję otworzył wykład dr Filipa Granka z XTPL, ubegłorocznego zwycięzy MIT Forum Poland. Szczególnym gościem InterNanoPoland był prof. Piotr Moncarz z Uniwersytetu Stanforda (USA), który wskazał na dwa bardzo ważne aspekty rozwoju nano. Po pierwsze jest to nauka interdyscyplinarna znajdująca zastosowanie w biotechnologii, elektronice czy  medycynie. Po drugie rozkwit tej dziedziny dopiero przed nami i daje to szansę dla wszystkich obecnie zaangażowanych w jej rozwój. Spotkało się to z bardzo dobrym przyjęciem przez uczestników i stanowiło idealny wstęp do drugiego panelu poświęconemu dobrym praktykom NANO w regionie.

Na zakończenie pierwszego dnia Konferencji odbył się pierwszy w Polsce konkurs startup dla branży nanotechnologicznej Kato Startup City II oranizowany wspólnie z Ogrody Przedsiębiorczości z Katowic. Wygrała prezentacja Advanced Graphene Products Sp. z o.o. z Zielonej  Góry otrzymując nagrody o wartości 15 000 zł, drugie miejsce przyznano firmie Nanoceramics S.A. z Wrocławia a trzecia nagroda trafiła do Smart Nanotechnologies Sp. z o.o. z Alwernii.

Drugi dzień InterNanoPoland otwarto prezentacją na temat odpowiedzialnych badań i innowacji, którą przedstawił Harald Throne-Holst z National Institute for Consumer Research z Norwegii. Było to doskonałe wprowadzenie do dalszej części Konferencji poświęconej nanomateriałom i ich zastosowaniu w przemyśle. W przemyśle ważną rolę pełnią klastry skupiające przedsiębiorstwa i instytuty badawcze. InterNanoPoland 2017 to początek współpracy Śląskiego Klastra Nano z niemieckim Nanoinitiative Bayern GmbH Cluster Nanotechnology, czeskim NanoTrade s.r.o. a także Fondazione Bruno Kessler czyli najlepszym instytutem badawczym we Włoszech.

InterNanoPoland 2017 umożliwiło internacjonalizację polskiego sektora nanotechnologicznego oraz prezentację potencjału polskich firm i jednostek badawczych na tle europejskiej i światowej konkurencji. Ponadto Konferencja jak i działania Fundacji Nanonet przyczyniają się do kreowania powiązań pomiędzy biznesem i nauką oraz definiowania nowych trendów rozwoju branży.

Podobne artykuły

  Podczas Konferencji InterNanoPoland 2019 odbyła się sesja 3D PRINTING AND NANOTECHNOLOGIES, która miała na celu przybliżyć tematykę projektu  “Wytwarzanie proszków na bazie żelaza o podwyższonych właściwościach dla technik generatywnych o akronimie ClusterMat” a także...
Szanowni Państwo, Już po raz drugi mamy zaszczyt zaprosić Was na walkę o nagrody, uwagę inwestorów i prestiż w czasie konkursu Kato Startup City – NanoStartup Challenge, który odbędzie się w ramach konferencji InterNanoPoland 2018. Kto może...