Aktualności

Wielki sukces InterNanoPoland 2017

W dniach 22-23 czerwca odbyła się w Katowicach druga edycja Międzynarodowej Konferencji InterNanoPoland, którą patronatem honorowym objął Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Organizowane przez Fundację Nanonet wraz z Miastem Katowice i Śląskim Klastrem Nano wydarzenie było niewątpliwie największym w Polsce łączącym przemysł i naukę z branży nanotechnologii. Wśród 185 uczestników Konferencji byli przedstawiciele 40 firm, 20 jednostek naukowych oraz 5 klastrów z Polski i Europy.

Konferencję otworzył wykład dr Filipa Granka z XTPL, ubegłorocznego zwycięzy MIT Forum Poland. Szczególnym gościem InterNanoPoland był prof. Piotr Moncarz z Uniwersytetu Stanforda (USA), który wskazał na dwa bardzo ważne aspekty rozwoju nano. Po pierwsze jest to nauka interdyscyplinarna znajdująca zastosowanie w biotechnologii, elektronice czy  medycynie. Po drugie rozkwit tej dziedziny dopiero przed nami i daje to szansę dla wszystkich obecnie zaangażowanych w jej rozwój. Spotkało się to z bardzo dobrym przyjęciem przez uczestników i stanowiło idealny wstęp do drugiego panelu poświęconemu dobrym praktykom NANO w regionie.

Na zakończenie pierwszego dnia Konferencji odbył się pierwszy w Polsce konkurs startup dla branży nanotechnologicznej Kato Startup City II oranizowany wspólnie z Ogrody Przedsiębiorczości z Katowic. Wygrała prezentacja Advanced Graphene Products Sp. z o.o. z Zielonej  Góry otrzymując nagrody o wartości 15 000 zł, drugie miejsce przyznano firmie Nanoceramics S.A. z Wrocławia a trzecia nagroda trafiła do Smart Nanotechnologies Sp. z o.o. z Alwernii.

Drugi dzień InterNanoPoland otwarto prezentacją na temat odpowiedzialnych badań i innowacji, którą przedstawił Harald Throne-Holst z National Institute for Consumer Research z Norwegii. Było to doskonałe wprowadzenie do dalszej części Konferencji poświęconej nanomateriałom i ich zastosowaniu w przemyśle. W przemyśle ważną rolę pełnią klastry skupiające przedsiębiorstwa i instytuty badawcze. InterNanoPoland 2017 to początek współpracy Śląskiego Klastra Nano z niemieckim Nanoinitiative Bayern GmbH Cluster Nanotechnology, czeskim NanoTrade s.r.o. a także Fondazione Bruno Kessler czyli najlepszym instytutem badawczym we Włoszech.

InterNanoPoland 2017 umożliwiło internacjonalizację polskiego sektora nanotechnologicznego oraz prezentację potencjału polskich firm i jednostek badawczych na tle europejskiej i światowej konkurencji. Ponadto Konferencja jak i działania Fundacji Nanonet przyczyniają się do kreowania powiązań pomiędzy biznesem i nauką oraz definiowania nowych trendów rozwoju branży.

Podobne artykuły

W dniach 18 – 19 października 2022 r. odbyła się międzynarodowa konferencja InterNanoPoland 2022 dla wszystkich entuzjastów nanotechnologii i szeroko pojętej inżynierii materiałowej; przedsiębiorców, naukowców, organizacji otoczenia biznesu i...

Accessibility Tools