Aktualności

InterNanoPoland 2024 | 16 – 17 października 2024, Katowice

InterNanoPoland to największa w Polsce konferencja naukowo-biznesowa poświęcona wyłącznie tematyce nanotechnologii oraz zaawansowanym materiałom. Jest to międzynarodowe forum dla naukowców, przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu oraz studentów działających w obszarze nanotechnologii oraz zaawansowanych materiałów. Konferencja oferuje możliwości prezentacji projektów B+R, a także przedstawienia własnych osiągnieć i podzielenia się̨ wynikami prac przez młodych naukowców przed liderami branży, inwestorami oraz zaproszonymi gośćmi kształtującymi rozwój nanotechnologii w kraju i zagranicą.

Ósma edycja konferencji InterNanoPoland 2024 odbędzie się w dniach 16 – 17 października 2024 w Katowicach (Hotel Novotel). Na długiej liście gości znajdziemy polskich i europejskich liderów firm, naukowców i przedstawicieli samorządów. Uczestnicy Konferencji wezmą udział w panelach dyskusyjnych i prelekcjach poruszających między innymi tematykę:

 • Nowoczesne materiały budowlane
 • Nanotechnologia – wsparcie w transformacji energetycznej
 • Nanotechnologia w medycynie
 • Nowoczesne rozwiązania w druku 3D – od micro do nano
 • Elektronika oparta na innowacyjnych materiałach hybrydowych i organicznych
 • Innowacyjne przedsiębiorstw – case study
 • Panel dyskusyjny | Nanogirls: siła kobiet w nauce i nanotechnologii
 • Panel dyskusyjny | Nanotechnologia: szansa czy zagrożenie
 • Panel dyskusyjny | tworzenie mostów pomiędzy nauka a biznesem
 • Sesja b2b dla przedsiębiorstw i naukowców
 • Sesja plakatowa: Badania i technologie dla rozwoju przemysłu nanotechnologicznego

Głównymi organizatorami wydarzenia są Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET oraz Śląski Klaster Nano, Krajowy Klaster Kluczowy, których celem jest stworzenie platformy do wymiany wiedzy i myśli dla wszystkich zainteresowanych szeroko pojętą nanotechnologią oraz zaawansowanymi materiałami.

Podczas poprzednich edycji mieliśmy przyjemność współpracować z Miastem Katowice, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Politechniką Śląska, Uniwersytetem Śląskim w Katowicach oraz Łukasiewicz – IEL. Wspólnie zorganizowaliśmy konkurs dla start upów i innowacyjnych zespołów badawczych, którego celem było wyłonienie zespołów działających w obszarze nanotechnologii na rzecz obszarów 3W: woda-wodór-węgiel.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji znajdują się na stronie wydarzenia: www.internanopoland.com.

 

Accessibility Tools