Nanotechnologia

Gniazdo falowodu to specjalna struktura prowadząca światło posiadająca właściwość wzmacniania pola optycznego w próżni materiału o niskim współczynniku załamania (RI – refractive index)  umieszczonego pomiędzy materiałami o wyższym współczynniku RI. Zazwyczaj gniazda falowodu są produkowane z dielektryków lub półprzewodników nieorganicznych o wysokim wskaźniku RI, takich jak krzem lub azotek krzemu, które operują na poziomie bliskiej podczerwieni. Struktura gniazda falowodu umożliwia ścisłą interakcję […]

więcej

Naukowcy opracowali system do pomiaru plazmy wykorzystywanej w medycynie za pomocą molekularnego spektrometru mas Hiden HPR-60.

więcej

Naukowcy z Aarthus University zaprojektowali nanosensor zdolny do imitowania sytuacji zachodzącej w jamie ustnej po spożyciu wina. Urządzenie mierzy w jaki sposób odczuwana jest cierpkość wina.

więcej

Rewolucyjna nanotechnologiczna metoda selekcji białek błonowych może pozwolić na rozwój nowych leków i zmniejszyć koszty ich wytwarzania.

więcej

NanoGallery to ruchoma galeria naukowa, której głównym celem jest promowanie wyników badań w dziedzinie nanotechnologii podjętych w Polsce w celu rozwoju nowoczesnej gospodarki, realizując wyzwania społeczne XXI w. Wystawa jest jedną z części projektu NANODIODE, w którym uczestniczy Fundacja Nanonet ( www.nanodiode.ue ).

więcej