Nanotechnologia

Innowacyjne nanocząstki EPL/PCL skutecznie zwalczają bakterie

Naukowcy zaprojektowali i wysyntetyzowali biokompatybilne i biodegradowalne nanocząstki EPL (e-polilizyna)/PCL (polikaprolakton), które skutecznie zwalczają bakterie i nie wykazują znaczącej cytotoksyczności w komórkach ssaków.

Wielokrotnie przeprowadzane badania wykazały, że odporne na antybiotyki patogeny, np. E.coli (Escherichia coli), mogą odgrywać ważną rolę w powstawaniu przewlekłych stanów zapalnych. Z tego powodu konieczne jest stworzenie nowych substancji antybakteryjnych, szczególnie takich, które nie prowadziłyby do wzrostu odporności bakterii.
Większość stosowanych antybiotyków nie niszczy błony i ściany komórkowej, wnikając do komórki i hamując syntezę białka i replikację DNA. W rezultacie, morfologia bakterii jest nienaruszona, a same bakterie coraz bardziej uodparniają się na działanie konwencjonalnych antybiotyków. Nanocząstki EPL/PCL mają zmienić tę sytuację. Amfifilowy kopolimer EPL/PCL z łatwością formuje się w monodyspersyjne nanocząstki, które są w stanie zwalczać wiele typów bakterii, np. E. coli, S. aureus i B. subtilis. Stwierdzono, że nanocząstki mogą naruszyć strukturę ścian komórkowych bakterii i przyczynić się do zwiększenia ilości reaktywnych form tlenu i aktywności fosfatazy zasadowej, a zwłaszcza spowodować zmiany ciśnienia osmotycznego bakterii, co skutkuje powstawaniem otworów w ścianie komórkowej i wyciekiem cytoplazmy.

Źródło artykułu:www.azonano.com

Źródło ilustracji: commons.wikimedia.orgl

Podobne artykuły

W niedawno opublikowanym artykule w czasopiśmie Nanomedicine profesor fizyki UTA Wei Chen z zespołem współpracowników rozwinął ideę wykorzystania nanocząstek dwutlenku tytanu stymulowanych mikrofalami do zwalczania komórek nowotworowych bez uszkodzenia zdrowych komórek wokół nich. Metoda...
Zmiany koloru skóry kameleonów z zielonego w turkusowy i z różowego w pomarańczowy to niezawodny znak, że natura jest doskonałym projektantem. Złożone nanomechanizmy dyskretnie i z dużą łatwością przyczyniają się do stworzenia kamuflażu tych jaszczurek, dzięki czemu ich skóra...