Polecane

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości we współpracy z Uczelniami Wyższymi Województwa Śląskiego zaprasza na spotkania informacyjne dla Przedsiębiorców oraz Jednostek Naukowo-Badawczych Konkurs z Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Tematyka spotkań poświęcona jest zasadom pozyskiwania wsparcia.   19.04.2018 r. w godz. 9.00 – 14:00 Rybnik, ul. Kościuszki 54 Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku – aula (parter) 23.04.2018 […]

więcej

DYREKTOR NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU OGŁASZA DRUGI KONKURS NA PROJEKTY W RAMACH STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE” – TECHMATSTRATEG.   Celem głównym Programu jest rozwój wiedzy w obszarach Programu, prowadzący do transferu do otoczenia społeczno – gospodarczego innowacyjnych rozwiązań oraz wzrost międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tej dziedzinie.   Drugi konkurs w ramach Programu obejmuje tematy z pięciu […]

więcej

Fundacja JWP oraz Partnerzy i Patroni projektu Rzecznicy Talentów edycja III,  pragną serdecznie zaprosić na kolejny webinar pt. „Ochrona własności intelektualnej w Internecie, co zrobić by nie naruszać? ”. Odbędzie się ono 21 marca o godz. 16:00. Webinar poprowadzi rzecznik patentowy, Pani Patrycja Cielenkiewicz. Podczas webinaru porozmawiamy w szczególności o tym: Jakie są rodzaje praw własności przemysłowej i ile trwają? Dlaczego nie wszystkie pomysły są oryginalne? Czy wszędzie […]

więcej

PROJEKT STAŻOWY „Doświadczony absolwent kierunków z obszaru Inżynierii Materiałowej – odpowiedzią na oczekiwania Przemysłu 4.0”   PROJEKT jest realizowany na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej w okresie od 2018-02-01 do 2020-01-31. PROJEKT jest współfinansowany  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Inżynieria […]

więcej

Szanowni Państwo!   Zapraszamy na Śniadanie biznesowe Connect&ScaleUp organizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości “Jak zarządzać projektami  uwzględniając interesariuszy różnych grup – startupy i duże przedsiębiorstwa?” Podczas spotkania dowiedzą się Państwo w jaki sposób korporacje zarządzają projektami przy wdrażaniu procesu współpracy ze startupami oraz w jaki sposób z tym samym zagadnieniem radzą sobie startupy.   TERMIN: 14.02.2018, 9:00-12:00 MIEJSCE: Siedziba firmy TAURON Polska […]

więcej