Aktualności

Czym jest inicjatywa CORNET?

Badania na potrzeby konkretnych branż przemysłowych

Badania na potrzeby danej branży (ang. Collective Research, CORNET –COllective Research NETworking) są badaniami przeprowadzanymi na użytek szerokiej grupy przedsiębiorstw, w szczególności mikro, małych i średnich (MŚP). Badania są inicjowane przez zrzeszenia branżowe przedsiębiorstw i często przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego. Obejmują głównie prace rozwojowe.

Kraje/partnerzy biorący udział  w konkursie:

 • Austria (FFG)
 • Belgia – Flandria (VLAIO)
 • Belgia – Walonia (SPW-DGO6)
 • Brazylia – EMBRAPII
 • Czechy (MPO)
 • Holandia (NEA)
 • Japonia (NEDO)
 • Kanada – Quebec (MESI)
 • Niemcy (AiF, BMWi)
 • Peru (CIENCIACTIVA)
 • Polska (NCBR)
 • Szwajcaria (BFE)

Głównym kryterium kwalifikowalności dotyczącym złożonych wniosków jest to, że dotyczą one badań zbiorowych, które:

 • służą potrzebom szerokiej grupy przedsiębiorstw, głównie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).
 • występuje transfer wiedzy (rozpowszechnianie) jest integralną częścią badań.
 • wreszcie, kolektywne badania są przedkonkurencyjne, czyli badania i rozwój, w których istnieje współpraca, ale nie ma konkurencji.

Drugim istotnym kryterium jest wyraźne wykazanie znaczącej wartości dodanej podczas przeprowadzania badań na skalę międzynarodową (więcej niż tylko posiadanie większego forum do rozpowszechniania indywidualnych wyników).

Zakres badań branżowych związany jest często z przygotowaniem i rozwojem norm technicznych i standardów. Badania branżowe mogą także obejmować prace zmierzające do otrzymania udoskonalonych materiałów lub procesów o szerokim zastosowaniu w przemyśle.

Program adresowany jest do zrzeszeń branżowych grupujących małe i średnie przedsiębiorstwa (np. izby gospodarcze, klastry itp.) posiadających osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (zgodnie z definicją z art. 37, ust 1 pkt 8 ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju). W międzynarodowym projekcie w ramach Inicjatywy CORNET oprócz zrzeszenia bierze również udział jednostka naukowa (Research Performer).

Dodatkowe informacje dotyczące Inicjatywy CORNET można znaleźć na stronie międzynarodowej projektu: https://www.cornet.online

 

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu CORNET

 

Podobne artykuły

Serdecznie zapraszamy na spotkanie w dniu 7 września 2023 r. poświęcone finansowaniu współpracy nauki i biznesu. Spotkanie będzie skupione na możliwościach finansowania projektów realizowanych w partnerstwach naukowo-biznesowych oraz zacieśniania...

Accessibility Tools