Aktualności

Darmowe szkolenie STOE DECTRIS i Xenocs: OpenFactory 2014

openfactory

W imieniu firm STOE, DECTRIS oraz Xenocs mamy przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie STOE DECTRIS Xenocs OpenFactory 2014, skierowane w szczególności do młodych naukowców zajmujących się krystalografią i chcących zdobyć doświadczenie w zakresie technik dyfrakcji rentgenowskiej. „STOE DECTRIS Xenocs OpenFactory 2014” odbędzie się między 10-19 września 2014 w Grenoble oraz w Darmstadt. Uczestnicy będą szkoleni przez wykwalifikowanych pracowników firm STOE, DECTRIS, Xenocs oraz przez zaproszonych naukowców współpracujących z IUCr. Kurs będzie obejmował zarówno zagadnienia teoretyczne jak i zadania praktyczne. Pierwsza część szkolenia odbędzie się w Grenoble w European Synchrotron Radiation Facility (ESFR) i będzie poświęcona technice niskokątowego rozpraszania promieniowania rentgenowskiego (SAXS) w siedzibie firmy Xenocs.

Druga część będzie prowadzona w Darmstadt w siedzibie producenta dyfraktometrów firmie STOE i będzie skupiona na technikach dyfrakcji rentgenowskiej w analizie monokryształów oraz materiałów proszkowych. Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość bezpośredniej dyskusji z pracownikami naukowymi ESFR w Grenoble i zapoznania się z tamtejszymi systemami badawczymi. Następnie wezmą udział w corocznym spotkaniu użytkowników systemów STOE, gdzie będą mieli doskonałą okazję do rozmów z doświadczonymi użytkownikami systemów XRD. Uczestnictwo w „STOE DECTRIS Xenocs OpenFactory 2014” jest nieodpłatne. STOE, DECTRIS oraz Xenocs pokrywają koszty przelotów, zakwaterowania oraz wyżywienia. Kandydaci muszą złożyć wniosek, zawierający CV, list motywacyjny oraz list rekomendacyjny do 30 marca 2014r. Odpowiedni formularz zgłoszeniowy będzie dostępny od 01 lutego 2014 na stronie www.iycr2014.org/openfactory.

Szczegóły znajdują się w załączonej broszurze oraz na stronie www.iycr2014.org/openfactory.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z zespołem firmy DEVMATECH info@devmatech.pl.

Accessibility Tools