Nanotechnologia

Dwuskładnikowy nanosystem do walki z rakiem i lekoopornością

Nowotwory często określane są jako choroby „inteligentne”, a termin ten często odnosi się do zdolności tych komórek do proliferacji bez celu lub umiaru. Zdolność komórek nowotworowych do opracowania oporności wielolekowej (MDR) to poważny problem, z którym pacjenci coraz częściej muszą się zmagać. Najnowsze badania przeprowadzone przez naukowców z National Health Research Institutes of Taiwan i National Science Council of Taiwan stworzyły nanosystem zdolny do sprostania obu wyzwaniom w dziedzinie terapii raka. Testy te miały na celu zbadanie możliwości zwalczania zarówno proliferacji komórek rakowych, jak i MDR.

Oporność wielolekowa

Przypadki raka krwi i guzów litych w piersiach, jajnikach, płucach i dolnym odcinku przewodu żołądkowo-jelitowego mogą stać się nieuleczalne. Przyczyną tego jest oporność wielolekowa (MDR). W MDR komórki nowotworowe stają się oporne na powszechnie stosowane leki terapeutyczne w wyniku nadekspresji transporterów kasety wiążącej ATP. Skutecznie wypychają one cząsteczki leku po podaniu. P-glikoproteina i to, co określane jest jako białko związane z opornością wielolekową (MRP), to dwie z najlepiej przebadanych pomp obecnych w komórkach nowotworowych. Są one w stanie odrzucić leki chemioterapeutyczne. Poprzez unikanie toksycznego działania tych leków, komórki nowotworowe są w stanie kontynuować proliferację i przerzuty do innych narządów ciała.

Mezoporowate nanocząsteczki krzemionki (MSN) są dobrze zbadanymi nośnikami dostarczającymi leki. Pozwalają one na wysoką zdolność dostrczania leku z minimalnymi skutkami ubocznymi po podaniu. Możliwości kontroli rozmiaru, stabilność termiczna, fotostabilność i łatwość funkcjonalizacji do różnych aplikacji sprawiają, że MSN są jedną z najbardziej obiecujących opcji terapeutycznych systemów dostarczania. W ostatnich badaniach opublikowanych w Nano Futures grupa naukowców kierowana przez Leu-Wei Lo skoniugowała MSN z doksorubicyną i przetestowała in vitro zdolność tych nanosystemów do wychwytywania przez komórki nowotworowe.

Wielofunkcyjny nanosystem zmniejszający migrację komórek nowotworowych

Wyniki przeprowadzonych badań potwierdzają potencjał terapeutyczny opracowanego wielofunkcyjnego nanosystemu. Obejmuje on doksorubicynę, powszechnie stosowany lek chemoterapeutyczny, MSN i deoksyrybozymy. Ten nanosystem poprawił cytotoksyczność doksorubicyny w linii komórek nowotworowych oporności. Nanosystem także skutecznie zmniejszył migrację komórek rakowych.

Konieczne jest przeprowadzenie dalszych badań w celu oceny zdolności tego nanosystemu w zapobieganiu inwazji komórek rakowych o wysokiej oporności. Wyniki powyższego badania są jednak bardzo obiecujące.

 

Źródło: https://www.azonano.com/article.aspx?ArticleID=4717

Redaktor: Aleksandra Laska

 

Podobne artykuły

W ramach finansowanego ze środków UE projektu SIMPHONY zaprojektowano i rozwinięto kilka specjalnych, wieloskalowych narzędzi do modelowania, pozwalających skrócić czas poświęcany na opracowanie nowych nano- i mikroprzepływowych urządzeń do zastosowań w sektorach biomedycznym,...
Europejscy naukowcy ogłosili obiecujące, wstępne rezultaty ulepszonego leczenia nowotworów przy wykorzystaniu nanocząstek, które wyszukują nowotwory. Nowy system podawania leków stanowi obietnicę bezpieczniejszego i bardziej efektywnego leczenia guzów przy użyciu...

Accessibility Tools